morske pecine 1a

Istraživanje morskih pećina

U cilju istraživanja morskih pećina Institut za biologiju mora i ove godien realizuje istraživanje morskih pećina. Ta istraživanja su vršena i protekle dvije godine, a ovogodišnje je omogućio Jugopetrol doniranjem sredstava u te svrhe, stoji u saopštenju Instituta za biologiju mora iz Kotora, koje je potpisala dr Vesna Mačić.
Te aktivnosti su nastavljene prošle sedmice od rta Volica do rta Đeran.

Kao i prethodnih godina, „cilj nam je bio da evidentiramo sve morske pećine koje imaju ulaz na površini mora ili je on djelimično potopljen. Razlog je što su pećine zaštićeno stanište prema Zakonu o zaštiti prirode, a takođe su prioritetno stanište prema EU Direktivi o staništima“, navela je dr Mačić.
U morskim pećinama vladaju mnogo drugačiji uslovi spoljašnje sredine u odnosu na otvoreno more i zato imaju specifičan živi svijet, često okarakterisan i sa nekim zaštićenim i endemičnim vrstama. U morskim pećinama se odmaraju i razmnožavaju morske medvedice (tuljani) koji su jedna od najugroženijih vrsta morskih sisara, pa je važno da se posebno markiraju pećine koje mogu biti njihovo potencijalno stanište.morske pecine 1
Pored toga stručnjaci iz Instituta su ponovo obišli neke od pećina koje su u ranije označene kao važna pećinska staništa. Iako vremenmski uslovi protekle sedmice , zbog talasa nisu bili najbolji, ipak su uspjeli da na području od rta Voluica u Baru do rta Đeran u Ulcinju do sada evidentiraju i izmjere 23 morske pećine, a u blizini Ulcinja je ostao još jedan dio obale koji je neistražen i gdje će istraživanje nastaviti kasnije, tokom ljeta.
U saopštenju ese navodi da su u sledećem terenskom radu planirali ponovni obilazak nekih od pećina koje su poznate iz ranijih istraživanja i da urade detaljnije fotografisanje živog svijeta u njima o čemu će javnost biti obavještena i na taj način će se kompletirati prvi inventar površinskih morskih pećina na otovorenom dijelu obale Crne Gore, a njihovo dalje istraživanje i adekvatna zaštita tek predstoje, navela je dr Vesna Mačić.