patrk

Istorija parka na fotografijama

Evropski dom Tivat (EDT) u saradnji sa tivatskim Centrom za kulturu i pod pokroviteljstvom opštine u galeriji Buća sutra organizuje izložbu „Veliki gradski park kroz istoriju“.
Park je podignut po naredbi komandanta Ratne mornarice Austro-Ugarske, admirala Maksimilijana Daublebskog fon Šterneka 1892. godine na nekadašnjim imanjima plemićkih porodica Radali i Luković, a 1968. godine upisan je u Registar zaštićenih objekata prirode SRCG rješenjem Republičkog Zavoda za zaštitu prirode.

Ova svojevrsna botanička bašta sa biljnim vrstama iz cijelog svijeta, koje su pomorci donosili sa svojih vijađa, prostire se na 5, 9 hektara.
Evropski dom svoj prvi projekat 2001. godine,“Veliki gradski park-Zaboravljena ljepota“ posvetio je parku, sa ciljem skretanja pažnje javnosti na njegov kulturno- istorijski, botanički i ekološki značaj. Tokom 15 godina postojanja, pored niza projekata različite tematike, ova NVO stalno se vraća parku, a aktivnosti udruženja i Opštine Tivat na njegovoj zaštiti se prepliću. Opština Tivat je uz pomoć donacije USAID-a 2002. rekonstruisala parkovske staze, podzide, obnovila urbani mobilijar i javnu rasvjetu, a Evropski dom 2007. realizuje projekat “Vaše stablo u našem parku“, koji je i danas aktuelan, kroz veliku akciju doniranja sadnica i štampanje brošure- kataloga biljnih vrsta u parku i reklamnog postera.park 2a
U januaru ove godine Skupština opštine Tivat je donijela Odluku o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra Veliki gradski park u Tivtu, čime je dobio status spomenika prirode (nacionalna kategorizacija), III kategorija (IUCN klasifikacija).
Izložba fotografija Velikog gradskog parka biće otvorena sutra u 20 sati.