Istekla dokumenta privremeno važeća

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti donijelo je danas, između ostalih, mjeru da istekla dokumenta (lična karta, pasoš, boravišne dozvole…) budu privremeno važeća.

NKT je donijelo sljedeće privremene mjere, sa ciljem sprečavanja daljeg širenja koronavirusa i zaštite života i zdravlja građana:

– obaveza nadležnih organa koji vrše kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima da saobraćajne dozvole kojima je istekao rok važenja smatraju važećim, ako vozač uz dozvolu posjeduje važeću polisu osiguranja i dokaz o izvršenom tehničkom pregledu vozila;

– obaveza državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i lokalne uprave, privrednih društava, javnih ustanova i drugih pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica da dozvole za stalni boravak, dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad stranaca, a kojima je istekao rok važenja, po osnovu kojih ostvaruju pred tim organima neko svoje pravo ili izvršavaju obavezu, smatraju važećim.

Iz Uprave polcije podsjećaju da su šalterske sale područnih jedinica i filijala Ministarstva unutrašnjih poslova od 18. marta zatvorene, te da su dokumenta koja su istekla, a izdata su nakon 2008. godine (lična karta, pasoš i vozačka dozvola) važeća.

„Ukoliko građani imaju hitnu potrebu za izdavanjem novog dokumenta, mogu se obratiti Ministarstvu unutrašnjih poslova elektronskim putem na email adresu [email protected] ili pozvati na brojeve telefona 020/225 341, 020 203 275 i 020/245-663, radnim danima od 7 do 15h“, navode iz UP.

Putem portala www.dokumenta.me, građani mogu podnijeti sljedeće zahtjeve:

• zahtjev za izdavanje izvoda iz registra rođenih;
• zahtjev za izdavanje uvjerenja iz registra crnogorskih državljana;
• zahtjev za izdavanje uvjerenja iz registra prebivališta.

Kako je saopšteno, favanjem naloga za dostavu dokumenata na adresu, građanin se obavezuje da, po prijemu pošiljke, plati troškove usluge dostave Agenciji koja vrši dostavu, u iznosu od 3,5€ (uključujući PDV). Ukoliko se, istovremeno, naručuje dva ili više dokumenata, plaća se samo jedan iznos naknade za dostavu za sva poručena dokumenta.

Dodaju da se isporuka ovih dokumenata preko navedenog portala vrši u kratkim rokovima, a obustavljena je naplata takse u iznosu od 2 eura za građane koji su naručili izdavanje izvoda iz registra rođenih i uvjerenja iz registra crnogorskih državljana preko portala www.dokumenta.me, u skladu sa privremenom mjerom koju je donijelo Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti.

Takođe, na web stranici www.mup.gov.me, građani se mogu informisati o načinu i uslovima ostvarivanja određenih prava u oblasti izdavanja identifikacionih i drugih dokumenata.