IRF odobrio 30 miliona eura kredita

Investiciono razvojni fond je do sada primio 826 zahtjeva za odobravanje kredita preduzetnicima zbog epidemije koronavirusa, a trenutno je odobreno 164.

Direktor te institucije Zoran Vukčević je, gostujući u „Živoj istini“ na RTCG-u kazao da je najveći odobren kredit iznosio milion i 200 hiljada eura, a najmanji 666 eura.

„Upravo ovaj posljednji podatak govori o našoj posvećenosti malim preduzetnicima“, kazao je Vukčević i dodao da je IRF u samo mjesec dana, sa svega 18 zaposlenih u koje se računa i menadžment, dao 164 kredita.

„Uložen je ogroman napor da se napravi mehanizam koji će omogućiti da se odgovori ovom izazovu. Od 820 kredita, imamo 240 zahtjeva koji su samo na nivou obrasca, a 130 zahtjeva sa nepotpunom dokumentacijom“, rekao je Vukčević uz podsjećanje da je IRF plasirao novih, skoro 30 miliona eura.

„Sve banke u Crnoj Gori su plasirale ukupno 34 – 35 miliona eura“, saopštio je Vukčević.

Govoreći o procedurama za dobijanje kredita od IRF-a, Vukčević je rekao da je procedura maksimalno jednostavna, a da se od dokumenata razmatra: kreditna istorija podnosioca zahtjeva, njegovi finansijski iskazi, instrument obezbjeđenja, platne liste (ako je kredit za isplatu zarada), izvod iz Centralnog registra privrednog suda da bi se vidjelo da li je subjekat registrovan i aktivan i ko su ovlašćena lica, rješenje o registraciji PDV-a, dokaz o broju zaposlenih i potvrda o plaćenim porezima i doprinosima.

„Turizam je jedna od prioritetnih privrednih grana“, rekao je on i dodao da IRF piprema četiri instrumenta za pomoć turizmu.

„Obezbijedićemo kreditne linije za obrtna sredstva i isplatu zarada, a omogućićemo i reprogram postojećih kreditnih linija“, kaže Vukčević uz napomenu da će se sa svakim preduzećem sagledavati mogućnosti za reprogram na godinu, dvije, ili čak tri godine.

„Treći instrument su kreditne linije za dovršavanje početih investicija, a četvrti – kreditne linije za početak novih investicija“, zaključio je Vukčević koji nije mogao da odgovori na pitanje – koliko će novca biti potrebno za pomoć turističkoj privredi.

„Sada je sve na nivou pretpostavki. Govoreći hipotetički, odnosno, ako se ispune sve pretpostavke, moglo bi se desiti čak da Crna Gora ovog ljeta, pored Maroka, bude popunjena, o čemu govore i neki ozbiljni turoperatori“, ocijenio je Vukčević.