slika Dubrovcanke

Ivana Jovanović Trotsmann izlaže u Kotoru

Samostalna izložba slika Ivane Jovanović Trotsmann, akademske slikarke iz Dubrovnika, biće otvorena večeras u 20 sati u Gradskoj galeriji Kotor.

Ivana Jovanović Trotsmann je rođena u Dubrovniku 1966. godine. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1989. na odsjeku za slikarstvo u klasi prof. Radoslava Tadića. Magistarske studije iz istorije umjetnosti, pri poslijediplomskom studiju Kultura istočne jadranske obale u Dubrovniku, završava u Zagrebu 2002. kod profesora Tonka Maroevića. Od 2000. godine član je HDLU-a, a od 1990. radi kao likovna pedagoškinja. Imala je više samostalnih i kolektivnih izložbi.
Učestvuje u projektima kulturne saradnje Dubrovnik-Kotor.