Intervju sa predsjednikom Opštine Željkom Komenovićem:Moraćemo se domaćinski odnositi prema opštini i njenoj imovini

Bez obzira na praznične dane, stvarnost je drugačija, ne samo u Crnoj Gori već u cijelom svijetu. Osnovni problem u tivatskoj opštini, koja je poslednjih godina prepoznata kao elitna turistička destinacija, jeste loša finansijska situacija. O tome smo razgovarali samo predsjednikom opštine Tivat Željkom Komnenovićem.
Dug od 3,5 miliona više i nije novost.
Ž.K. –Tako je, nije novost, ali je novost da smo za ova dva i nešto mjeseca, od kada sam stupio na dužnost, koliko toliko uspjeli da konsolidujemo finansijsko stanje. Moram da naglasim da smo u proteklom periodu dosta radili na racionalizaciji troškova, tako smo radili oko korišćenja voznog parka, iako djeluje sitno, ipak pokazuje odnos nove vlasti odgovornost prema opštinskoj imovini i građanima Tivta, jer ipak smo mi samo njihov servis. Ono što je najbitnije jeste da ovih dana intezivno vodimo razgovore sa bankama oko dugoročnog kredita, od oko 3 miliona eura, kojim bi postigli likvidnost i solventnost u prethodnom periodu. Vjerujem da su sad svi već upoznati sa problemom nenamjenskog trošenja sredstva, velikih dugovanja, imamo preko 600.000 eura dugova za tekuće troškove, razne komisije i slično. Nešto koliko smo mogli umanjili smo taj dug, međutim ta racionalizacija će morati
da se nastavi. Kao što smo i govorili ranije, u Opštini Tivat je primijećena enormna zaposlenost, na šta je išlo, a ići će i u narednoj godini, oko 300.000 eura mjesečno, što je za jednu lokalnu upravu, priznaćemo, ogroman iznos. Izvršili smo novu sistematizaciju i unutrašnju organitaciju organa uprave i kao što već znate oko 40% zaposlenih je proglašeno tehnološkim viškom i stavljeno na raspolaganje. Naredne godine neće biti značajne uštede oko plata, mi
ne namjeravamo da vršimo neka enormna zapošljavanja, samo minimalan broj izvršilaca koji su neophodni. Nadamo se nešto boljoj turističkoj sezoni i da stanemo „na zelenu granu“.

Koliko će dugoročno biti potrebno sredstava da se saniraju dugovi i
šta građani mogu očekivati u narednoj godini, jer najavili ste godinu
štednje?

Ž.K.-Mi smo praktično obavili sanacioni plan budžeta, svima nam predstoji štednja i racionalno ponašanje. Budžet za 2021. je koncipiran tako da neće biti velikih kapitalnih investicija iz opravdanih razloga. Umanjen je broj nekih projekata koji se tiču infrastrukture, ali i kulture i sporta. Svi ćemo se morati ponašati racionalno da bi isplivali iz nagomilanih problema.
Istakli ste i ranije na preskonferencijama da se trošilo nenamjenski, ali ono na čemu insistirate jeste transparentnost.

Ž.K.-Aposlutno tačno. Mi ćemo se truditi da svu dokumentaciju koja je od značaja građanima objavimo javno na našem sajtu, čak i interne revizije. Da vam kažem, racionalno upravljanje resursima grada je nešto što je neophodno, nema tu neke filozofije, jedino je jasno da ono što sada radi Vlada Crne Gore, moraju da rade svi, s tim što smo
mi to počeli dva mjeseca prije njih. Ušli smo u proces koncipiranja budžeta u vrlo nezgodnom trenutku kada su vršioci dužnosti sekretara preuzmali upravljanje. Da podsjetim da je smanjen broj sekretarijata i službi na 13, sa skupštinskom službom, iako nam neki dovode u vezu sa nekakvim apostolima i hrišćanskim predanjima, sve je to lijepo, ali moraće da saberu i ovu skupštinsku službu pa nije 12 nego ipak 13 organa, ali u svakom slučaju 12 je operativnih službi koje će da odovore potrebama grada. Najveća je novost što su spojeni komunalna
policija i inspekcija, u Sekretarijat za komunalni inspekcijski nadzor i od te službe, kao i od ostalih, očekujemo dosta efikasniji rad prilagođen građanima. Moram da izrazim zadovoljstvo na početku rada mi već sada praktikujemo jednom sedmično kolegijume sa sekretarima i moram istaći da je to tim koji uliva povjerenje i smatram da smo
uspjeli kadrovski da ojačamo Opštinu, bez obzira na manji broj izvršilaca, ali veći broj ne znači efikasniji posao to se i pokazalo u prethodnom periodu u Opštinu. Naš cilj da građanin Tivta ima servis koji će biti prilagođen njegovim potrebama.
Racionalizacija radnjih mjesta je u Opštini izvršena, a kakvo je stanje u preduzećima čiji je osnivač Opština Tivat?

Ž.K.-Ništa bolje stanje ni tamo, biće i tu značajnije racionalizacije. Planiramo spajanje dva preduzeća, a to su Parking servis i Autobuska stanica. Angažovali smo Agenciju koja će se baviti studijom izvodljivosti tog projekta tako da gdje god se može racionalizovati radi bolje efikasnosti, mi ćemo to uraditi. Slijedi izbor novih Upravnih odbora, tako da ćemo se svi zajedno morati okrenuti racionalnijem upravljanjem resursima. Ono što je primjetno u javnim preduzećima jesu dugovi za potraživanja fizičkih i pravnih lica, moraćemo se pozabaviti efikasnijim sistemom naplate. Pojedina preduzeća koja bi trebala da zarađuju, su zbog korone, dijelom ili u stoprocentnom iznosu na teret budžeta građana Tivta, što se nije smjelo biti, ali dosta posla nas očekuje. Moram da odam priznanje svima koji su radili na sistamatizaciji unutrašnje organizacije rada i nacrtu i sada predlogu budžeta, urađen je ogroman posao za vrlo kratko
vrijeme.
Opozicija Vas je optužila da otpuštate radnike zbog njihovog članstva i političkog angažovanja. Skoro ste istakli da i oni koji su ostali ustvari i jesu njihovi članovi ali da su pošteno radili svoj posao. Da li ima opstrukcije od strane zaposlenih?

Ž.K.- Nema zaista nijesmo primijetili, da jesmo već bi smo reagovali. Mi smo zatekli 216 zaposlenih i postavlja se pitanje čiji su to članovi bili? Pa opozicioni sigurno nijesu bili. Pa ne možemo da otpustimo one koji ne pripadaju tim partijama koje su vršile vlast u prethodne 24 godine. Da je drugačije imali bi problema sa zdravom logikom. Pa ostalo je i u Opštini i u preduzećima na vodećim funkcijama 18 kandidata sa odborničke liste DPS. Ostao je član Glavog odbora DPS-a, poslanički kandidat, odbornik i tako dalje da ne idemo u dalju analizu.  Da smo išli za tim, uzeli
bi njihove liste odborničkih kandidata i ne bi niko od njih ostao. Ponoviću po ko zna koji put, nikome nije stalo do bilo kakvog revanšizma, za šta nas prozivaju, niti je to lak posao, kad morate posle nekoliko godina rada morate reći nekome da je tehnološki višak. Pa nijesmo mi gomilali te kadrove, već njihove stranke, ja tim ljudima ništa ne zamjeram svako traži svoju koru hljeba. Ako Opština ne može pomoći sama sebi, neće moći ni građanima. Smatram da Opština ne treba da bude nikakva socijalna ustanova, mi sami nećemo vršiti enormna partijska zapošljavanja, evo pokazaće vrijeme šta sam rekao i da li držimo datu riječ. Opština treba da stvara ambijent za ovaranje radnih
mjesta a ne da zapošljavaju u zgradi Opštine. Trebaju da se stvaraju nova radna mjesta gdje će se privređivati i gdje će građani Tivta imati svoju šansu. Nijesam toliki pesimista da se Tivat neće izvući iz ove situacije, hoće, zato što je to mali grad sa 15 hiljada stanovnika, ali sa značajnim brojem investicija. Pa ako se u Tivtu ne može ostvariti neki posao onda ne zna gdje ne može. Ali i ljudi moraju promijeniti svijest, mora da se radi i privređuje. Ne postoji više model i neće ni postojati, da se neko zaposli u javnoj upravi i da se tu pravi „mrtav“ do kraja radnog vremena. Ne postoji nešto što se zove sigurnost, za to se morate boriti radom i zalaganjem. Niti smo mi nikakvi proroci, niti mesije, duhovi volonteri, glavni odbori, a s druge strane su stručni profesionalni kadrovi koji su doveli opštinu do 3,5 miliona eura duga. Poenta je domaćinsko poslovanje gradom.

Vaša novogodišnja želja?

Ž.K.-Moja novogodišnja želja je da sačuvamo zdravlje nas i naših
najbližih i da provodemo u zdravlju i veselju novogodišnje praznike i
da dočekamo mnogo bolju i uspješniju i zdraviju 2021. godinu.