Institut slobodna stolica

Na osnovu objavljenog poziva nevladinim organizacijama za prijavu učešća na XXXIII sjednicu Skupštine opštine Tivat br. 03-016/20-7/1 od 10.02.2020. godine,  institut “slobodne stolice” koristiće dva predstavnika NVO.Predstavnik NVO “Pravi put” ĐorđeTrajčevski koji će uzeti učešća po tačkama predloženog dnevnog reda :
-Lokalni akcioni plan za mlade 2020-2021. godine
-Godišnji Izvještaj Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2019. godinu.
-Informacija o stanju bezbjednosti u opštini Tivat u 2019. godini
Predstavnik NVO “Udruženje Egipćana” Džafer Brahimi koji će uzeti učešča po tački dnevnog reda Predlog Odluke o sufinansiranju plana i programa rada kancelarije za integraciju Romske i Egipćanske populacije sa teritorije opštine Tivat.