Institut će i ovog ljeta pratiti kvalitet morske vode

Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore trebalo bi i predstojeće sezone, u periodu  od 1. maja do 31. oktobra, da realizuje praćenje sanitarnog kvaliteta morske vode na 110 kupališta, navodi se u Odluci Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke koji je raspisalo Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom. Ponuda kotorskog Instituta ocijenjena je kao najpovoljnija, a Morsko dobro je za taj posao izdvojilo 57,8 hiljada eura.

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, prema kalendaru monitoringa program praćenja kvaliteta morske vode na javnim kupalištima podrazumijeva ukupno 10 petnaestodnevnih analiza morske vode.