Institut će i ove godine kontrolisati kvalitet mora na kupalištima

Sezonsko uzorkovanje morske vode duž Crnogorskog primorja obavljaće i ove godine Institut za bilogiju mora iz Kotora, koji je jedini dostavio ponudu na tender Morskog dobra, vrijedan 70 hiljada eura.

Kontrole morske vode trajaće do 31. oktobra na javnim kupalištima u Kotoru, Herceg Novom, Tivtu, Budvi, Baru i Ulcinju, što je dio Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode za kupanje na Crnogorskom primorju u sezoni 2020, navodi se u Odluci Morskog dobra.

Tokom prošle sezone morska voda uzorkovana je na stotinu kupališta: 21 u Herceg Novom, 16 u Ulcinju, 13 u Baru, 25 u Budvi, 10 u Tivtu i 15 u Kotoru.

Stručnjaci Instituta za biologiju mora morsku vodu uzorkuju svakih 15 dana. Klasifikacija morske vode za kupanje i odmor, dijeli se na dvije klase: Klasa K 1 – odličan kvalitet i klase K2 – zadovoljavajući kvalitet.