nada

Inspekcijski nadzori tokom sezone

Na području tivatske Opštine, od 15 maja od kada je pojačan nadzor inspekcijskih službi, pa do 15.avgusta, izvršeno j ukupno 1 800 kontrola i utvrđeno preko 950 nepravilnosti, kazala je, gostujući u programu radio Tivta,  glavna tržišna inspektorka, Nada Đurđić koordinatorka za opštinu Tivat Uprave za inspekcijske poslove.

Aktivnosti su usmjerne na suzbijanje nepravilnosti u oblastima zaštite života i zdravlja ljudi, prometa, bezbjednih proizvoda, kao i suzbijanje sive ekonomije u dijelu zapošljavanja, zaštiti prostora, sa akcentom zone morskog dobra koje se koristi za obavljanje raznih djelatnosti.
Cilj je bio preventivno djelovanje kako bi se otklonile nepravilnosti, ali bilo i onih koji nisu poštovali ukaze pa su inspektori u 427 slučajeva donijeli rješenja za otklanjanje nepravilnosti. Izricane su i novčane kazne prekršajnim nalozima. To znači, kazala je Đurđić, izricanje najnižeg iznosa novčane kazne kao opomena da se otklone evidentirane nepravilnosti.
Inspektori su u tom periodu pokrenuli samo jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, ali krivičnih prijava nije bilo. Rezultati kontrola pokazuju da je stanje u Tivtu zadovoljavajuće sa aspekta nadzora svih inspekcija Uprave za inspekcijske poslove, istakla je Đurđić navodeći da su kontrolama turistička, tržišna, zdravstveno sanitarna i inspekcija rada, a po potrebi su uključivane i veterinarska, poljoprivredna i ispekcija za ribarstvo.inspekcija
Tokom tromjesčnog nadzora bilo je šest prinudnih mjera uklanjanja oobjekata u zoni morskog dobra koji su bili neovlašćeno postavljeni, a u nekoliko slučajeva oduzeta je roba zbog nedozvoljenog prometa na javnoj površini u vrijednosti od oko 300 eura . Kontrole su uglavnom bile usmjerene na turitsičko – ugostiteljske objekte sobzirom da je u tom dijelu i najviše otvorenih privremenih objekata, kao i povećan broj turista koji borave u tim objektima u kojima je posebna pažnja usmjerena na zdravtsveno sanitarne uslove. U tom periodu u nekoliko navrata vršeno je uzorkovanje hrane . „Sve je bilo usmjereno da se turisti i građani osjećaju bezbjedno i sigurno sa aspekta nadzora inspekcija Uprave za inspekcijske poslove. Izuzev slučaja trovanja u hoetlu Kamelija na početku sezone u Tivtu takvih slučajeva više nije bilo“, istakla je Đurđić naglasivši odličnu saradnju sa tivatskom Komunalnom policijom, Poreskom upravom Crne Gore, kao i Upravom policije od koje su imali veliku pomoć, posebno u dijelu zajendičkih kontrola sa inspektorima za strance.
„Što se tiče Uprave javne sigurnosti i bezbjednosti na moru mi se ove godine nažalost ne možemo pohvaliti dobrom saradnjom, ali to nije umanjilo nadzor u ovim oblastima kad je u pitanju dio naše kontrole pružanja usluga prevoza putnika na moru. Mi smo i taj dio nadzora obavljali adekvatno, ali u malo težim okolnostima, ali i taj dio se sprovodio“, objasnila je Đurđić.
Najveći broj inicijativa ili pritužbi građana prema Upravi za isnpekcijske poslove odnosio na kupališta i oslobođenosti od plažnog mobilijara 50 posto. „Zbog toga se svaki dan obilaze plaže kako bi se ispoštovala ta obaveza i u tom dijelu su se u velikom broju preduzimale mjere“, zaključila je glavna tržišna inspektorka i kordinatorka ispred Uprave za Tivat, Nada Đurđić.