Info dan na Pomorskom fakultetu u srijedu

INFO DAN na Univerzitetu Crne Gore – Pomorskom fakultetu Kotor biće održan u srijedu 12. aprila u terminu od 13 do 16 sati.

INFO DAN je tradicionalni događaj koji se organizuje na Pomorskom fakultetu Kotor duži niz godina za buduće studente kako bi se upoznali sa radom Fakulteta.Takođe, ovaj događaj je namijenjen i sadašnjim i bivšim studentima Fakulteta, pomorcima i svima koji žele da se informišu o radu Fakulteta.

Ovom prilikom će  biti održana prezentacija o radu Fakulteta, i organizovan obilazak laboratorija i brodskih simulatora.

Posebna pažnja biće posvećena informacijama o studijskim  programima na Fakultetu i obukama za pomorce. Zainteresovani će takođe biti u prilici da saznaju sve o značajnoj naučnoistraživačkoj djelatnosti na Fakultetu, njegovoj saradnji sa pomorskim fakultetima u svijetu, kao i o velikom broju nacionalnih i međunarodnih projekata (iz programa HERIC, Tempus, Erasmus+, HERD i dr.) koje Fakultet realizuje. Srednjoškolcima koji pokažu svoje interesovanje za upis biće prezentiran i podijeljen promotivni materijal sa bitnim podacima o studijskim programima Fakulteta.

Budući i sadašnji studenti se mogu upoznati sa mogućnostima programa mobilnosti studenata tokom studija (Erasmus +, kao i drugi programi mobilnosti) te podrškom Pomorskog fakulteta Kotor studentima koji učestvuju u programu Work&Travel.

Ovogodišnji INFO DAN na Pomorskom fakultetu Kotor se ostvaruje kroz  realizaciju projekta pod nazivom “Međunarodna certifikacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori – EDUMAR” finansiranog iz programa HERIC od strane Ministartva prosvjete i Ministarstva nauke, putem kojeg će Fakultet certifikovati nastavne planove i programe osnovnih akademskih studijskih programa Nautika i pomorski saobraćaj, Brodomašinstvo i Pomorska elektrotehnika prema najnovijoj dopuni IMO STCW Konvencije, kao i Sistem menadžmenta kvalitetom prema novom standardu ISO 9001:2015. Certifikaciju Fakulteta će sprovesti svjetska renomirana certifikaciona kuća tokom aprila – saopšteno je iz fakulteta.