III festival svjetlosti „Zasjaće palaci“

Kulturni centar ,,Nikola Đurković’’ – Gradska galerija Kotor, organizuje međunarodnu likovnu manifestaciju, pod nazivom III Festival svjetlosti ,,Zasjaće palaci’’, 21. i 22. juna 2019. godine, na bedemu pored Vrata od mora, na Pjaci od kina i na Pjaci od brašna, sa početkom u 22 sata.

Festival je osmišljen kao niz svojevrsnih likovnih izložbi na otvorenom, sa idejom da se iskoristi izvanredna i neponovljiva scenografija Kotora za promovisanje, afirmaciju i popularizaciju likovne umjetnosti. Festival podrazumjeva samostalne audio-vizuelne prezentacije  akademskih likovnih umjetnika, koje će se projektovati na fasade zgrada i bedeme Starog grada.

U toku dvije večeri 21. i 22. juna na Pjaci od kina i Pjaci od brašna, biće projektovano po 6 samostalnih audio-vizuelnih prezentacija umjetnika, nakon čega će se po 2 puta reprizirati. Zainteresovani posjetioci će  moći da pogledaju kompletan program, prelazeći sa jednog trga na drugi, bez žurbe i strepnje da će nešto propustiti i bez unapred određenog i obavezujućeg redoslijeda. Za to vrijeme, na bedemu pored Vrata od mora će dva puta biti projektovan cjelokupni večernji program.

Na III Festivalu svjetlosti ,,Zasjaće palaci ’’ učestvuje 23 umjetnika iz: Češke Republike, Meksika, Francuske, Turske, Italije, Srbije, Makedonije, BIH i Crne Gore.