I djeca sa smetnjama u razvoju čekaju bolju situaciju

Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju zbog alarmantne epidemiološke situacije u našem gradu još od 11. februara ne radi sa korisnicima. Mjera je donijeta na 15 dana, ali je nakon ostanka Tivta i dalje u četvrtoj grupi, obustava rada 24. februara produžena za još 15 dana. Roditelji, koji su se izjasnili da žele da dobiju radne listove i da rade sa djecom kod kuće, redovno dobijaju materijal za rad, koji im pripremaju stručnjaci u ovoj ustanovi. Listove, koje su djeca ispunila vraćaju stručnjacima na uvid, radi praćenja razvoja korisnika.

Dnevni centar otvorio je svoja vrata korisnicima prije tačno pet mjeseci, 5. oktobra prošle godine.

Trenutno ima 14 korisnika, uzrasta od tri do dvadeset dvije godine.

Zajedno sa svojim roditeljima, nadaju se da će doći bolji dani, kada će opet provoditi vrijeme u ovoj ustanovi.

Djeca i mladi, koji koriste defektološke i fizioterapeutske tretmane u NVO “Evropski dom Tivat” takođe su prestali da koriste usluge ovog udruženja 11. februara zbog poznatih razloga. Udruženje sprovodi različite programe za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju već desetak godina.