Parlamentarni izbori HRS – prof. dr Saša Milić: „HRS će insistirati na punom poštovanju ljudskih prava i sloboda

HRS zastupa stav da crnogorsko društvo kao multietničko, multikonfesionalno, multikulturalno i multijezičko predstavlja izrazito pogodan teren za punu implementaciju koncepta ljudskih i manjinskih prava, ali da to takođe zahtjeva i puno rada na prosvjećivanju građana, izgradnji institucija, borbi za puno poštovanje i stvarnu primjenu koncepta ljudskih i manjinskih prava u životima svih crnogorskih građana, saopštio je prof. dr Saša Milić iz HRS.
Činjenica je da je u posljednjih 15-ak godina, od obnove crnogorske državnosti urađeno puno na ovom planu. No, takođe je činjenica da pred našim društvom ima još puno izazova kako bi Crna Gora jednog dana mogla stati rame uz rame sa najnaprednijim društvima, državama socijalne pravde, kakve su npr. skandinavske demokratije.
Ljudska prava su subjektivna prava koja pojedinac uživa samim tim što je ljudsko biće i ne duguje ih državi i njenoj volji. Ljudska prava nam pripadaju rođenjem i ona su univerzalna, nedjeljiva, zavisna jedna od drugih i međusobno povezana. Zato će HRS insistirati na punom poštovanju ljudskih prava i sloboda, jer znamo da je to nužan uslov razvoja demokratskog društva.
Kada govorimo o manjinskim pravima, trebamo znati da ona nijesu isključivo individualna, već kolektivna i da uključuju pravo na opstanak manjine; pravo da se ne bude žrtva asimilacije; te pravo na sudjelovanje u vršenju javnih poslova. Upravo su ovo polazne osnove djelovanja HRS – a, jer ćemo kroz svoje političko djelovanja insistirati na dosljednoj primjeni koncepta manjinskih prava zagarantovanih međunarodnim konvencijama koje je država Crna Gora ratifikovala, te prava zagarantovanih nacionalnim zakonodavstvom.
Radićemo intenzivno na očuvanju i daljem afirmisanju identiteta svih autohtonih etničkih skupina u Crnoj Gori, jezika, kulture, tradicije manjinskih skupina. HRS će dosljedno i odlučno zalagati da svaki građanin u Crnoj Gori može s pravom reći da u njoj živi ponosno i dostojanstveno.
Jer su multietničnost i multikultralnost Crne Gore njeno bogatstvo, nikako njena slabost“, piše u saopštenju HRS.