hrana ilustracija

Hrana u CG bezbjedna

Hrana u Crnoj Gori je bezbjedna, kako ona koja se proizvodi u našoj zemlji tako i ona koja se uvozi, poručio je za Pobjedu direktor Uprave za inspekcijske poslove Božidar Vuksanović.
On kaže da je hrana koja se kontroliše uzorkovana za potrebe sprovođenja monitoringa, prisustva rezidua pesticida, nitrata, teških metala i nijesu utvrđene nepravilnosti.

„Sva hrana koja se uvozi podliježe rigoroznim inspekcijskim kontrolama pri uvozu, a tu se misli na vizuelni pregled, pregled dostavljene dokumentacije i uzimanje uzoraka za laboratorijska ispitivanja. U toku ljetnje sezone epidemiološka situacija bila je zadovoljavajuća, a inspektori su uzimali uzorke gotovih proizvoda i hrane iz objekata u kojima se priprema i uslužuje visoko rizična hrana – sladoledi, kolači, salate, brza hrana, kao i iz privremenih objekata. Analize su pokazivale mali broj povećanja enterobakterija, koje ukazuju na lošu higijenu, ali u ispitivanim uzorcima nijesu izolovane patogene bakterije. U toku pojačanog nadzora nijesu zabilježene epidemije trovanja hranom, a sanitarno-higijenski uslovi su u objektima koji su pod nadzorom mnogo bolji u odnosu na ranije“, rekao je Vuksanović za Pobjedu.