Hotel Palma „proširila“ kupalište za 9 kvadrata

Turistički inspektori Uprave za inspekcijske poslove utvrdili su da je hotel „Palma“ mimo ugovora sa Morskim dobrom dodatno proširio hotelsko kupalište u dijelu do mora za 8,57 metara i naložili preduzeću „Primorje hotels & restaurants“ da ukloni postavljene prepreke.

U izvještaju koji je sačinjen nakon inspekcijskog nadzora navodi se je direktorka hotela Jelena Mandić na pitanje inspektora „zašto je izvršeno proširenje hotelskog kupališta“ odgovorila da ne može dati nikakvu izjavu bez konsultacija sa pravnom službom.

„Predmet je korišćenja je dio morskog dobra  u Tivtu, kupalište ispod hotela „Palma“ u dužini od 86 metara i površine 1.500 metara kvadratnih, dio katastarske parcele 4889 KO Tivat, kupalište u zahvatu od granice sa susjednim hotelskim kupalištem istočno osnovom šetališta u dužini od 60 metara, obuhvatajući i dio obale na istočnom kraju zahvata u dužini od 26 metara koji se daju na održavanje, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 6D u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Tivat. Uvidom u geodetsku skicu, od DOO „Geomap“ iz Herceg Novog od 9.jula 2019. g. utvrđeno je da je društvo „proširilo“ hotelsko kupalište u dijelu do mora za 8.57 metara na račun dijela datog na održavanje, pomenutim ugovorom“, navedeno je u inspekcijskom zapisniku.

Zbog ograđivanja plaže ispred hotela „Palma” građani Tivta koji žive u neposrednoj blizini hotela pokrenuli su peticiju i najavili protestno okupljanje. Uprava hotela je uoči sezone hotela plažu ogradila velikim saksijama, a nedavno su postavili i metalne stubiće kako bi ograničili pristup kupalištu. Hotelsko obezbjeđenje ne dozvoljava kupanje sem gostima hotela, što je izazvalo ogorčenje mještana. Otkako je Morsko dobro prije dvije godine dozvolilo kompaniji „Primorje” da dio nekadašnje gradske plaže zakupi kao hotelsku nastao je problem zbog koga se bune najbliže komšije hotela. Peticiju je dosad potpisalo više od 100 Tivćana, a potpisivanje se nastavlja. Vlasnici okolnih kuća reagovali su i zvali turističku inspekciju, koja je više puta dolazila.