pluca

HOBP će 2020. biti treći najčešći uzrok smrti

15. novembar, Međunarodni dan borbe protiv opstruktivnih bolesti pluća se u tivatskom Domu zdravlja obilježio radionicom na temu važnosti prevencije ove bolesti, kao i pravilnog uzimanja terapije.
“Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) je bolest pluća sa opstrukcijom tj. suženjem disajnih puteva a predvidja se da će ona 2020. biti treći najčešći uzročnik smrti u svijetu, odmah poslije srčanog i moždanog udara.”, rekla je u našem programu dr Vjera Lipovac Usanović, specijalistkinja pneumoftiziolog u tivatskom Domu zdravlja.

“Uzrok bolesti je pojačana zapaljenska reakcija pluća na inhalativne agense koja dovodi do progresivne opstrukcije disajnih puteva. Pored uticaja zagađenja vazduha, odredjenih hemijskih sredstva i prašine, najznačajniji faktor rizika hronične opstruktivne bolesti pluća je pušenje”.
Ova bolest se može sprečiti i liječiti, medjutim zabrinjavajuća činjenica da 85 % pacijenta koji boluje od nje, nema postavljenu dijagnozu i ne liječi se adekvatno. Lijekovi za dugotrajnu kontrolu bolesti nedovoljno se koriste, a nasuprot tome, lijekovi za brzo olakšanje tegoba se previše upotrebljavaju. Zato je cilj da se utiče na svijest građana i istakne značaj pravovremene dijagnoze kao i redovne i pravilne upotrebe inhalatorne terapije.
U Savjetovalištu za mlade i za odvikavanje od pušenja, koji dugi niz godina radi u Domu zdravlja, dr Lipovac Usanović i tim pedijatara se trudi da djeci školskog uzrasta ukazuje na ozbiljnost i štetnost ovog poroka a u Centru za plućne bolesti se ozbiljno radi sa svim uzrastima, i sa mladima i sa starima:
“Imamo sve mogućnosti za dijagnostifikovanja HOBP, od spirometrije- zlatnog standarda za dijagnostkiku opstruktivnih blesti, pulsne oksimetrije, mjerenje smokcheek metrom ugljen monoksida, a pacijenti samo treba da dodju kao osjete probleme, da se na vrijeme dijagnostikuje bolest, ukaže na njenu ozbiljnost i primjeni adekvatna terapija”, ističe dr Vjera Lipovac Usanović.