Higijenski paketi za 120 porodica RE populacije

Danas smo distribuirali pošiljku higijenskih paketa UNICEF-a za RE populaciju – saopšteno je iz Crvenog krsta Tivta.

Pakete je dobilo 120 porodica, u skladu sa spiskom koji nam je dostavljen od strane donatora. U distribuciju se, pored volontera uključilo i DOO „Komunalno“ Tivat bez kojih, ne bi bilo moguće dostaviti pakete na ovako brz i efikasan način, po današnjim vremenskim uslovima.