HGI kandidati sa liste

HGI: Principijelnost i istina = politika

Hrvatska građanska inicijativa jasno se odredila prema zahtjevima da se u SO Tivat radi po svaku cijenu, pa i nezakonito, jasno poručivši da neće sudjelovati u cijepanju višegodišnje političke i interesne zajednice DPS – SDP – kaže se u saopštenju HGI.

Javno smo saopćili da ćemo sudjelovati u radu SO, kada se za to stvore uvjeti, a prije svega u odborničke klupe vrate svi odbornici, sjednicama prisustvuju i u radu sudjeluju predsjednik Općine te starješine općinskih organa, jer nisu partijski izabranici nego su službenici i namještenici birani javno objavljenim natječajem, te kada, u skladu sa Statutom Općine Tivat, bude konstruktivan i transparentan rad odbora i drugih tijela SO.
Tek tada će naš rad biti u interesu grada i građana koji su nas birali, koji nas plaćaju, pa imaju pravo da nas cijene i ocjenjuju, a mi dužnost da ih o našem radu i angažiranju izvještavamo.
Na tivatskoj političkoj sceni, koju su pojedinci i interesne grupe do te mjere uzdrmali, zarad vlastitih ili partijskih razloga, da liči na neuspjelu satiru, u tijeku je obmanjivanje javnosti ( čemu nisu krivi novinari već politički akteri ), zloupotrebljavaju se institucije predsjednika SO i Općine, a odbornici zaboravljaju da je preduvjet njihovog rada poštovanje propisa. U takvim uvjetima valja odrediti krivce, valja prozvati odgovorne za zakulisne rabote i nečije vlastite ambicije, često nedostupne u „normalnim“ prilikama.
Neka bude kriv HGI!
Pokušao je krivicu na nas prebaciti predsjednik SO Krsto Bošković s nekolicinom opozicionih odbornika. Na sreću, još ima odbornika kojima je istina svetinja, pa se raspršio san da je „ za sve kriva Hrvatska građanska inicijativa“.
HGI nije izazvala sukob između predsjednika SO i predsjednika Općine. HGI nije ni na koji način utjecala na članove odbora i drugih radnih tijela SO.
HGI nije naredila predsjedniku Općine i starješinama organa da ne prisustvuju sjednicama SO.
HGI nije pozivala na bojkot izbora, na odlaganje izbora, na proteste i mitinge.
HGI nije i neće stupati u neprincipijelne koalicije.
Hrvatska građanska inicijativa želi zakonit i javan rad SO, izbore u skladu s Izbornim zakonom, koalicije u interesu Općine, svojih članova i svih građana.
U namjerno stvorenom političkom kaosu u Tivtu nećemo sudjelovati, uvjereni da nas građani razumiju i podržavaju. Principijelni smo bili i do sada, zbog čega smo četiri godine bili u opozicionim klupama, pritom koristeći sve što smo mogli i znali za dobrobit svojih članova i simpatizera, dobrobit Općine i svih građana.
Principijelni smo i sada kada ostali ne mogu izdržati taj aršin, a pojedini bi to željeli biti samo ovih mjesec dana. Možda je za druge to težak teret, osobito na duge staze. HGI zna što je princip i istina i zato smo sigurni da će građani 17. travnja na izbornim listama zaokružiti broj 7 i time potvrditi da smo Vjerni Tivtu! – ističe se u saopštenju HGI.