Građani izrazili nezadovoljstvo propisanim mjerama zaštite

Okrugli sto o Nacrtu Odluke o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra „Plaža Pržna“ i Nacrtu Studije revizije zaštićenog područja „Plaža Pržna“održan je u Domu kulture „Uroš Rautović“ u Radovićima i izazvao interesovanje mještana pa je na skupu bilo 29 učesnika. Iz opštinskog Sekretarijata za uređenje prostora ističu da su građani uglavnom izrazili nezadovoljstvo za propisane mjere zaštite, naročito u pogledu „zabrane gradnje“.

Vd sekretarka Milica Manojlović pojasnila je da je potrebno napraviti razliku između prostora „zaštićenog prirodnog dobra“ koje obuhvata samu plažu i stjenovitu obalu i „ zaštitnog pojasa“ koji je van granice zaštićenog prirodnog dobra.

„U zaštitnom pojasu kao dozvoljena aktivnost navedeno je korišćenje prostora u skladu sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom uz primjenu uslova i smjernica zaštite prirode, kao i mjera za zaštitu životne sredine koja je vezana za prostorno-plansku i projektnu dokumentaciju. Takođe je dato objašnjenje i za ono što je zabranjeno , a to je  građenje i postavljanje objekata koji zbog svojih karakteristika (način izgradnje, vrsta, veličina, kapacitet, tehnologija i sl) mogu da oštete (fizički, zagađivanjem i sl.) ili imaju posredan negativan uticaj na prirodne vrijednosti zaštićenog područja. Propisane mjere odnose se na opreznije sagledavanje prostora prilikom izrade prostorno-planske dokumentacije u smislu izbora karakteristika objekata“.

Građani su iskazali inicijativu da se postojeći ugovor o zakupu plaže raskine i da dugoročno bude neometan ulaz unutar zaštićenog područja. Jedna od osnovnih primjedbi bila je na član 7 Nacrta Odluke o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra, kojim se za upravljača određuje pravno lice nadležno za upravljanje morskim dobrom Crne Gore(JPMD) čime bi se , kako građani smatraju, njima onemogućio pristup parcelama koje imaju u vlasništvu.

Vd sekretarka je pojasnila je da odredbe ugovora o zakupu nisu u nadležnosti Sekretarijata za uređenje prostora , te da se navedeno ne može definisati Studijom revizije zaštićenog područja koja propisuje sprovođenje mjera u cilju stvaranja uslova za zaštitu autentičnog pejzaža.

„Svakako je neophodno pristupiti rješavanju dosadašnjih problema  vezanih za procedure u nadležnosti  MD ali to nije predmet ove Studije“-kazala je Manojlović.

Predstavnice obrađivača Studije revizije Sonja Kralj i Jelena Leković pojasnile su da je članom 55 Zakona o zaštiti prirode  propisano da zaštićenim područjima koja se nalaze u području morskog dobra upravlja pravno lice nadležno za upravljanje morskim dobrom te da se propisanim mjerama zaštite svakako omogućava neometan ulazak u zaštićeno prirodno dobro.

„Odluka o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra kao i Studija revizije zaštite moraju se izrađivati u skladu sa odredbama trenutno važećih zakona“-istakli su.

Prisutni su iskazali svoje zahtjeve da se Odluka i Studija ne usvoje.

„Građanima se pokušalo ukazati na dobrobiti proglašavanja zaštićenog prirodnog dobra Plaže Pržna koja ima značajnu ulogu u razvoju naselja u okolini, a i grada Tivta. S tim u vezi pristupiće se pojašnjenju određenih mjera u Studiji revizije, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri ostvario kompromis između iskazanih potreba lokalnog stanovništva i obaveza zaštite prirode“-ističu iz Sekretarijata.

Javna rasprava za Nacrt Odluke o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra „Plaža Pržna“ i Nacrt Studije revizije zaštićenog područja “Plaža Pržna” traje još danas.