koncert kud-a

Godišnji koncert KUD-a „Boka“

U velikoj sali Radničkog doma „Gracija Petković“ sutra će se, sa početkom u 20 sati, održati godišnji koncert Kulturno- umjetničkog društva „Boka“.
Spletom narodnih igara za djecu koncert pod nazivom „A sad skoči da skočimo“ otvoriće polaznici „Školice folklora“, a publika će imati priliku i da se uvjeri u darovitost dječijeg izvođačkog ansambla, koji će odigrati splet igara iz stare Crne Gore i albanske igre sa sjevera Crne Gore.

Izvođački ansmbl pokazaće umješnost izvodeći Vrsutu, bunjevačke i šopske igre, igre iz centralne i zapadne Srbije, običaje i igre iz Homolja dočaraće koreografijom „Dubočke kraljice“, a solisti ansmbla, Vidak Božović i Katarina Lazović, odigraće „Ciganski ples“.
Veliku pažnju zasigurno će privući i „Bokeška priča“, splet plesova, igara i pjesama iz Boke Kotorske, za koju je koreografiju uradio umjetnički rukovodilac KUD- a „Boka“, Predrag Šušić. Premijernom izvođenju „Bokeške priče“ prethodiće „Bokeški motivi“, kompozicije koje će na ljerici svirati Đorđe Begu, a muzički dio konceta upotpuniće diplar i guslar Stevan Čavor.