Luštica Bay Panorama sep2016

Gibson: U narednih 18 mjeseci 100 miliona u Luštica Bay

U projekat Luštica Bay do sada investirano oko 85 miliona eura. U razvoj projekta u narednih 18 mjeseci biće uloženo još oko 100 miliona, čime će ukupna investicija porasti na 180 miliona, što je više od 10 odsto od procijenjene vrijednosti projekta – kazao je u intervujuu za „Vijesti“, Daren Gibson, izvršni direktor kompanije „Luštuia Development“
 

   „U kompleku Luštica Bay do sada je izgrađeno deset zgrada sa 72 apartmana sa kompletnom neophodnom infrastrukturom. Stambene jedinice su prošle godine predate vlasnicima i već useljene. Ovi objekti su dio prve faze projekta tokom koje treba da bude izgrađeno Luštica Bay marina, Marina naselje, golf teren, prvi hotel kao i gradsko jezgro sa školom, restoranima, šopovima i kafeima. Planirano je da prva faza bude završena početkom 2019. godine. Luštica Bay marina, sa 176 vezova, prva od dvije planirane, je gotovo završena i njeno takozvano „soft“ otvaranje se očekuje polovinom sljedeće godine. Do tog perioda bi trebalo da bude završeno i predato vlasnicima i novih 16 stambenih objekata sa 88 stanova.

Paralelno gradimo i neophodnu infrastrukturu – puteve, vodovodnu, atmosfersku i kanalizacionu infrastrukturu, kao i onu neophodnu za napajanje električnom energijom i telekomunikacije. Takva infrastruktura nije postojala ranije na našem sajtu. Već je izgrađeno 4,8 km otvorenih saobraćajnih koridora,od čega jedan dio sa završnim slojem i instalacijama (kablovima, cijevima, kanalima za kišnicu, kanalizacionim kolektorima i telekomunikacijama). Jedna trafostanica10/0,4 (kVA) je već u pogonu sa privremenim priključenjem na elektromrežu Opštine Tivat u Pržnu.U procesu izrade glavnog dizajna su četiri nove trafo stanice, i glavni rezervoar za vodu sa 2.000 m3 kapaciteta. U fazi projektovanja je i koncept glavnog kolektora otpadnih voda koji uključuje i postrojenje za prečišćavanje, a koji treba da opslužuje objekte izgrađene u prvoj fazi razvoja Luštica Bay. Važno je napomenuti da, uprkos činjenici da je sporazum sa Vladom o zakupu i investiranju na Luštici potpisan 2009. godine, osnovni preduslovi za početak razvoja projekta uspostavljeni su tek u 2013. i sporazum je stupio na snagu zapravo tek u decembru 2013. godine.“ – rekao ej Gibso za „Vijesti“.