Francuska TV snima reportaže o Crnoj Gori

NTO Crne Gore je ovih dana domaćin ekipi novinara najgledanije francuske televizije „TF1”, koja do 26. maja boravi u studijskoj posjeti Crnoj Gori.„Predstavnici televizije „TF1” u našoj zemlji snimaju tri reportaže kroz koje će gledaoci imati priliku da se upoznaju sa turističkom ponudom primorskog i centralnog regiona. Kadrovi za emisiju snimaće se u Kotoru, Budvi, Baru, Ulcinju, Cetinju i Nacionalnom parku Skadarsko jezero. Reportaže će biti prikazane tokom ljeta u udarnom terminu dnevnika televizije „TF1”, koji bilježi rekordnu gledanost sa oko šest miliona gledalaca po emisiji“, obavijestili su iz NTO CG koja ovu studijsku posjetu realizuje uz podršku JP Nacionalni parkovi i lokalnih TO Kotora, Bara, Budve, Ulcinja i Cetinja.

„TF1” je francuski besplatni televizijski kanal sa nacionalnom pokrivenošću i predstavlja jednu od vodećih medijskih kompanija u Francuskoj kada je riječ o produkciji, izdavaštvu i distribuciji sadržaja. Prosječni tržišni udio „TF1” kanala, od 24 odsto, čini ga najpopularnijom domaćom televizijom u Francuskoj.

NTO Crne Gore ovu studijsku posjetu realizuje uz podršku JP Nacionalni parkovi Crne Gore i lokalnih turističkih organizacija Kotora, Bara, Budve, Ulcinja i Cetinja.