Fond za zdravstveno osiguranje: Od danas rad sa strankama svakog radnog dana od 8 do 14 sati

Fond za zdravstveno osiguranje proširiće radno vrijeme rada sa strankama od danas od 8 do 14 sati svakog radnog dana.

Kako je saopšteno, radno vrijeme rada sa strankama primjenjivaće se u svim područnim jedinicama Fonda, a rad sa strankama je produžen u cilju smanjenja gužvi i sprječavanja širenja novog koronavirusa.

Osiguranici mogu podnositi sve zahtjeve za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja, osim prava na privremenu spriječenost za rad, koje je naredbom Ministarstva zdravlja, produženo do 15. maja.

Osiguranici koji se nalaze na privremenoj spriječenosti za rad koju ocjenjuju Prvostepene ljekarske komisije Fonda, blagovremeno će biti obaviješteni o datumu dolaska u Fond radi podnošenja medicinske dokumentacije zbog produženja privremene spriječenosti za rad od strane ljekarske komisije.

Osiguranici prilikom ulaska u prostorije područnih jedinica Fonda u obavezi su da nose zaštitne maske.