muzej grada perasta turci 5

Fermani i berati ujedinili Crnu Goru i Tursku

Izložbu „Turski fermani i berati iz fundusa Muzeja grada Perasta“ sinoć je u prostorijama peraškog muzeja otvorio ambasador Republike Turske u Crnoj Gori Mehmet Nijazi Tanilir.

„Svaki put kada dođem u Perast osjećam smirenost, a kada napuštam ovaj grad, uvijek sam tužan. Pored sve ljepote koju posjeduje, posebnu ljepotu mu daje ovaj muzej koji je bogata riznica grada. Ovdje nisu samo izloženi predmeti, ovo je živi organizam, možemo ga posmatrati kao istraživačko odjeljenje u uslovima koji su mogući. Ovdje vidim da postoji duša, kada god uđete u ovaj muzej i upoznate se sa ovim ljudima, osjećate tu dušu. I zaista u skromnim uslovima Andro Radulović, Mirjana Vukasović i Aleksandra Simeunović vrijedno rade i to pokazuju ovom izložbom“ – kazao je Tanilir.

On navodi da Osmanlije nikada nisu zauzele Perast, ali da su bile oko sedamdeset godina u Risnu. „Ovi dokumenti su nastali u tom periodu i pokazuju koliko su bili dobri odnosi između Mletačke republike i Osmanskog carstva. Ovakva saradnja je prava stvar i nešto za čim imamo potrebu, jer protiv rastućeg ekstremizma, koji je prijetnja svima nama, možemo se boriti samo saradnjom i prijateljstvom“ – kazao je Tanilir.
Ovom prilikom pročitan je telegram ministra kulture Pavla Goranovića koji je bio spriječen da prisustvuje otvaranju izložbe. On ističe dobru saradnju sa turskim ambasadorom. Takođe, Goranović najavljuje da će Ministarstvo kulture nastaviti da podržava projekte koji na pravi način valorizuju i prezentuju muzejske zbirke koje se čuvaju OJU „Muzeji“ Kotor.
„Muzej grada Perasta posjeduje i izuzetnu arhivsku građu koja obuhvata period vladavine Mletačke republike, Austrougraske monarhije, vladavine Francuske i Rusije. Kuriozitet su arhivarije vezane za Osmansko carstvo, koje su za ovu izložbu konzervirane i izložene. Fermani i berati, kao carski pisani ukazi i carski pisani dokumenti iz fundusa Muzeja grada Perasta, konačno su dobili svoju pravu vrijednost nakon prevođenja na moderni turski, crnogorski i engleski jezik“ – kazao je pozdravljajući prisutne direktor OJU „Muzeji“ Kotor Andro Radulović. On ističe da je izložba međunarodnog karaktera i da predstavlja prvu saradnju institucija kulture Crne Gore i Turske. „Mi smo na to naročito ponosni jer smo time otvorili vrata saradnje ne samo OJU Muzeji Kotor i Državnom arhivu Turske, već i svim drugim institucijama. Naš muzej je postao bogatiji za nove istorijske podatke zahvaljujući nesebičnoj pomoći zaposlenih u Muzeju i znanju i predanom radu stručnjaka iz Turske“ – rekao je Radulović.
Predsjednik arhivskog odjela Vlade Republike Turske Zejnel Abidin Turkoglu očaran je gradom i peraškim gostoprimstvom. „Ovo je samo početak i nadamo se da ćemo nastaviti saradnju. Koristim priliku da vas pozovem da posjetite Ankaru, a sve u našem arhivu što je vezano za Crnu Goru spremni smo da vam učinimo dostupnim“ – rekao je Turkoglu. „Prije godinu dana sam prvi put došao sa kolegom u Perast i imao priliku da radim na fermanima i beratima. Izvršili smo transkripciju tih dokumenata, ostali smo sedam dana, a naša saradnja će se nastaviti“ – kazao je pomoćnik direktora Istorijskog arhiva u Ankari Adnan Torun.
„Boka Kotorska je odvajkada bila stjecište više kultura i civilizacija koje su, svaka na svoj način, ostavile traga. Kao mjesto na strateški vrlo važnoj poziciji bila je i na udaru raznih osvajača , a naročito Perast – grad koji je kroz istoriju uvijek bio čuvan i branjen, grad u kojem se odvijala trgovina i kontakti sa sredozemnim lukama pa su Peraštani sa tih svojih putovanja u svoj rodni grad donosili duh i kulturu, ali ujedno i nastojali da očuvaju svoje običaje“ – kazala je jedna od autorki izložbe, kustosica muzeja Aleksandra Simeunović. Ona ističe da tekovine modernih vremena donose promjene i u Perast pa, kako kaže, ovom izložbom imaju namjeru da predstave jedan drugačiji način života. „Tokom 19. vijeka osim trgovinom i pomorstvom, neki Peraštani su bili u diplomatkoj misiji i predstavnici pomorskih kompanija na teritoriji Osmanskog carstva od kojeg su, za svoje zasluge bili nagrađivani i odlikovani. O tome govori večerašnja izložba na kojoj su predstavljeni fermani, berati i odlikovanja koja posjeduje Muzej grada Perasta“ – rekla je Simeunović.
O izložbi je govorila takođe jedna od autorki – dokumentaristkinja Mirjana Vukasović. „Izložba je posvećena jednom dijelu peraške istorije, odnosima između Perasta i Otomanske imperije. Odnosi nisu bili samo ratno neprijateljski, već je bila očita bliska ekonomska saradnja, a do sada ova vrsta saradnje nije bila predstavljena.Rad na fermanima i beratima pričinjavao je čast, zadovoljstvo i obavezu da se na što uvjerljiviji način prikaže kultura turskog naroda kroz osmansko pismo koje je vjekovima živjelo i živi na ovim prostorima. Prevodi fermana i berata ne bi bili mogući bez eminentnih stručnjaka iz Republike Turske Adnana Toruna, zamjenika direktora odjeljenja u Arhivu u Ankari i Hakki Sahina stručnjaka iz iste institucije. Prevodilac na ovom projektu bio je student turkologije u Sarajevu Selver Krnić. Kao jedna od autorki izložbe, posebno želim da se zahvalim Njegovoj Ekselenciji Ambasadoru Republike Turske u Crnoj Gori Mehmet Nijaziju Taniliru koji je uvidio značaj za ovaj projekat. Takođe iskrenu zahvalnost dugujem i Ajdinu Rakiću, sekretaru u Ambasadi Republike Turske u Crnoj Gori koji je ujedno i saradnik na ovoj izložbi“ – rekla je Vukasović.
Sinoć su u Muzeju grada Perasta bili i ambasador Azerbejdžana Eldar Humbat Oglu Hasanov, konzul Republike Srbije u Crnoj Gori Zoran Dojčinović, gradonačelnik dr Aleksandar Stjepčević, predstavnici vjerskih zajednica i kulturnog i javnog života grada.

(Radio Kotor)