Farmerima veće premije za stoku

Poljoprivredna gazdinstva koja se bave stočarstvom zahvaljujući novinama u Agrobudžetu za 2020. godinu dobiće značajno veće iznose na ime premije po grlu.
Ove godine opredijeljeno je skoro pola miliona eura više za premije po grlu stoke – 3,5 miliona eura. Pola miliona eura više opredijeljeno je i za preradu mlijeka na gazdinstvu – 1,5 milion eura-saopštili su iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.
Gazdinstva koja ostvaruju pravo na premiju po grlu od ove godine dobijaju premiju za svako grlo, a ne samo za grla preko predviđenog minimuma. Na ovaj način povećana je ukupna premija za sva gazdinstva koja ostvaruju pravo na ovu premiju. Ovo znači da svako gazdinstvo koje ostvaruje pravo na premiju na godišnjem nivou dobija 140€ više ako ostvaruje premiju za krave, 240€ više za ovce i 160€ više za koze. Pojedina gazdinstva, koja drže više vrsta stoke, ostvariće mnogo veće povećanje, pa će gazdinstva koja drže sve tri vrste stoke ostvariti 540€ više, gazdinstva koja drže krave i ovce ostvariće 380€ više, gazdinstva koja drže krave i koze ostvariće 300€ više dok će gazdinstva koja drže ovce i koze ostvariti 400€ više premije na godišnjem niovu. Na ovaj način posebno je iskazana briga prema manjim gazdinstvima.
Od ove godine pojednostavljena je procedura za realizaciju mjere – prerada mlijeka na gazdinstvu. Prijava prava na premiju i isplatu vrši se samo jednom godišnje u odnosu na prethodnu godinu, kad se osim prijave za premiju dva puta godišnje vršila prijava za isplatu.
“Prijava se vrši u kancelarijama Odjeljenja za savjetodavne poslove u stočarstvu pa smo na taj način omogućili proizvođačima da zajedno prijave sve premije u stočarskoj proizvodnji. Isplata se kao i prethodne godine vrši dva puta godišnje”-istakli su iz Ministarstva.
Rok za prijavu za premije po grlu je od 15. februara do 30. aprila. Rok za prijavu premija za preradu mlijeka na gazdinstvu je od 15. februara do 01. aprila i kraći je zbog procedure kontrole kvaliteta mliječnih proizvoda i traje do 01. aprila.