Falsifikuju naljepnice za lica sa invaliditetom da bi se besplatno parkirali

Tivćani sa invaliditetom tvrde da beskrupulozno ponašanje pojedinaca često prelazi granice, jer zbog onih koji falsifikuju naljepnice tzv. znakove za pristupačnost, često ne mogu naći mjesto za parkiranje u gradu.

Iako su u gradu označena 24 parking mjesta za parkiranje vozila lica sa invaliditetom, oni za koje su ta parkirališta namijenjena, veoma često moraju da traže parking na drugim lokacijama.

Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost izdao je 14 rješenja licima sa invaliditetom kojima su dodijeljeni posebni znaci za pristupačnost sa registarskim brojem automobila i serijskom brojem. Znak pristupačnosti je neophodan za parkiranje na posebno označenim parkiralištima u gradu. Kako bi sebi pribavili besplatno parkiranje, pojedini Tivćani su na svoja vozila nalijepili lažne znakove pristupačnosti štampane u kućnoj radinosti koji u najvećem broju slučajeva čak i ne liče na zvanične naljepnice plave boje koje izdaje opština. Lica sa invaliditetom koja imaju uredna rješenja i znakove pristupačnosti žale se da tivatski komunalni policajci ne uklanjaju sa parkirališta vozila sa lažnim naljepnicama što im pričinjava veliki problem. „Ne možemo da vjerujemo koliko daleko ide besprizorno ponašanje pojedinaca koji su na sve spremni kako bi obezbijedili besplatno parkiranje. Nadamo se da će nadležni stati u kraj ovakvoj praksi“, ističe jedno od lica sa invaliditetom iz Tivta. On dodaje da su im garantovana slobodna mjesta u žutoj parking zoni, ukoliko nema slobodnih parking mjesta na parkiralištima za invalide, ali da to nije rješenje problema.

U opštinskoj Komunalnoj inspekciji ističu da nijesu upoznati sa ovim problemom, ali će sa Komunalnom policijom u najskorije vrijeme izvršiti inspekciju vozila koja se parkiraju na parkinzima za lica sa invaliditetom. „Falsifikovanje službenih oznaka podliježe krivičnoj odgovornosti. Protiv počinioca ćemo pokrenuti odgovorajuće mjere i podnijeti prijave tivatskom Odjeljenju bezbjednosti“, najavljuju iz opštinske Komunalne inspekcije. Oni kažu da pored lica sa invaliditetom iz Tivta, pravo na besplatno korišćenje posebno označenih parking mjesta imaju i lica sa invaliditetom iz drugih država sa urednim rješenjima. Ta ista prava u drugim država imaju i lica sa invaliditetom iz Tivta.

Da bi dobili znak za pristupačnost za parkiranje, lice sa invaliditetom Sekretarijatu za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost mora da dostavi rješenja o ostvarivanju prava na dodatak za njegu i pomoć, ili ostvarivanju prava na ličnu invalidninu, ili razvrstavanju vojnih invalida i civilnih invalida rata u grupe od I do IV grupe procenta invaliditeta, kopiju saobraćajne dozvole koja glasi na lice sa invaliditetom, dokaz o srodstvu ili starateljstvu ako se podnosi zahtjev za maloljetno ili lice kojem je oduzeta poslovna sposobnost, kopiji lične karte i fotografiju lica.