Evropski dom Tivat ušao u 20. godinu rada

Ulazeći u 20. godinu rada,  Evropski dom Tivat (EDT) nastavlja sa brigom o djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i o zaštiti životne sredine.

Na godišnjoj skupštini ove nevladine organizacije usvojeni su finansijski i izvještaj o radu u 2019. godini, kao i program rada u tekućoj godini, koje je podnijela predsjednica NVO, Marijana Mišić Škanata. Prihodi od donacija i za projektne aktivnosti u prošloj godini iznosili su 13.131,99 eura, a rashodi  15.544,97.  Rashodi su se odnosili na plate stručnjaka, ugovore o djelu, troškove programskih akcija, te tekuće i troškove knjigovodstva.

Prošlu godinu obilježilo je nekoliko projekata, koji su trajali od 4 – 8 mjeseci. Projekat Želimo da napredujemou okviru programa ReLOad, završen je početkom godine prezentacijom rezultata uz zapaženu izložbu dječjih radova u holu CZK.

Tokom 8 mjeseci trajao je projekat “Podrška djece sa smetnjama u razvoju“, za  koji je Evropski dom od Opštine dobio 4.840 eura na konkursu za projekte NVO, gdje je nastavljen angažman defektologa (Marija Cimbaljevič) i fizioterapeuta (Snježana Radonjić).

U saradnji sa ZZZCG sproveden je projekat “Personalni asistent”, u kome je putem javnog rada na 4 mjeseca, angažovano troje personalnih asistenata. U organizaciji su istakli da su i za poslednja tri mjeseca 2019. uposlili asistente zahvaljujući donacijama prikupljenim u Help portretu, koji organizuje kompanija Porto Montenegro, kao i u Najtsbridž međunarodnoj školi, zahvaljujući projektu učenice Ksenije Viler (Ksenia Viller).

Veliku radost za djecu predstavljale su i Muzičke radionice, koje je vodila profesorica Muzičke škole Staša Nikolić u okviru projekta Saveza “Naša inicijativa” »Saradnjom sa  državnim  organima  i  NVO  sektorom  do unapređenja potencijala i kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju« u trajanju od 5 mjeseci. Na kraju projekta, Evropski dom je dobio na dar za djecu klavijature od Muzičke škole.

Tokom protekle godine, organizacija je nastavila praksu obilježavanja dana značajnih za djecu sa smetnjama u razvoju, poput Dana svjesnosti o spektru autizma, o Downovom sindromu, Dana osoba sa invaliditetom, a po prvi put obilježili su i Dan svjesnosti o Duchenne mišićnoj distrofiji.

Pored namjere o daljem sprovođenju aktivnosti i obezbjeđivanju servisa vezanih za ostvarivanje prava djece i omladine sa smetnjama u razvoju, na skupštini se razgovaralo i o novim projektima, vezanim za zaštitu životne sredine, o čemu je posebno govorila Marija Nikolić.

Bilo je riječi i o obilježavanju jubileja 20 godina od osnivanja organizacije u decembru 2000. godine.

Predsjednica EDT Marijana Mišić Škanata zahvalila je na saradnji svim ljudima dobre volje, prijateljima i donatorima, koji su organizaciji omogućili kvalitetniji rad.