Evropska omladinska kartica od ponedjeljka

Brucoši Univerziteta Crne Gore studijske 2021/22. godine će od ponedjeljka, 4. oktobra, u studentskim službama 19 organizacionih jedinica, moći da preuzmu Evropsku omladinsku karticu (European Youth Card EYCA) sa kojom mogu da koriste preko 270 popusta u našoj zemlji i preko 70 hiljada popusta u cijeloj Evropi.Uz ovu karticu, brucoši će moći da učestvuju i u nagradnoj igri koju je sa kompanijom Lovćen osiguranje AD organizovao projektini tim Evropske omladinske kartice (EYCA). Oni će ujedno, 4, 5. i 6. oktobra, za info pultovima u zgradi tehničkih fakulteta, kao i na Ekonomskom i Pravnom fakultetu, informisati nove korisnike o svim benefitima koje pruža ova kartica. Projekat Evropske omladinske kartice (EYCA) u Crnoj Gori implementira Centar za omladinsku edukaciju uz podršku i pokroviteljstvo Uprave za sport i mlade i Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, u ime Vlade Crne Crne Gore.

Univerzitet Crne Gore je potpisao Ugovor o saradnji na Programu Evropske omladinske kartice sa Centrom za omladinsku edukaciju. Osnovne smjernice ovog programa su jačanje mobilnosti studenata, njihova neformalnaj edukacija, bolja informisanost, umrežavanje sa vršnjacima na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou, kao i smanjenje nezaposlenosti mladih u našoj zemlji.