BOkeksi forum logo izborni

EU pozdravila zalaganja Bokeškog foruma za rodnu ravnopravnost

Nakon okončanih lokalnih izbora u Tivtu, na kojima je Bokeški Forum učestvovao sa listom kandidata za odbornika na kojoj su žene bile brojčano više zastupljene (18, od ukupno 32 kandidata), na našu adresu je stiglo pismo upućeno od strane Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori – saopšteno je iz Bokeškog foruma.

U pismu se izražava zadovoljstvo našim radom i zalaganjem u promovisanju principa rodne ravnopravnosti, kao i davanju značaja očuvanju i zaštiti prava žena. Ovom prilikom, Delegacija EU u Crnoj Gori je istakla potrebu i pozvala sve političke subjekte da omoguće adekvatnu zastupljenost žena kako na državnom. tako i na lokalnom nivou.

Vaš Bokeški Forum