epcg slika

EPCG nastavlja sa popustima na svoj proizvod i uslugu

Elektroprivreda Crne Gore će nastaviti da na računima za utrošenu električnu energiju obračunava popust od pet, odnosno 10 odsto za svoj proizvod i usluge, a to je preuzeta aktivna energija i naknada Snabdjevaču.
Uprethodnom periodu, Elektroprivreda je obračunavala popuste od pet ili 10 odsto na cjelokupan iznos računa, bez obzira što u raspodjeli naplaćenih sredstava od potrošača učestvuju i drugi privredni subjekti, koji u popustu do sada nisu participirali. U te svrhe, EPCG je od avgusta 2012. godine kada je uveden “Zlatni tim”, iz svojih sredstava za popuste na redovnost od 5 i 10 odsto, izdvojila preko 20 miliona eura. Ovaj iznos predstavljao je čisti trošak Elektroprivrede, tj. nije se uračunavao u Regulatorno dozvoljeni prihod, nijesu ga snosili potrošači već isključivo Kompanija.
“EPCG je i nakon otvaranja tržišta i izdvajanja Crnogorskog operatora distributivnog sistema (CEDIS), stvorili su se uslovi i ne bi bilo održivo da EP daje popuste na cjelokupan račun koji se nalazi na poledjini, jer u raspodjeli prihoda od potrošača učestvuju i drugi privredni subjekti. Taj trošak Elektroprivredu košta 5 miliona godišnje, što može dovesti do ugrožavanja poslovanja kompanije a time i funkcionisanje ukupnog energetskog sistema”- istakla je Eleonora Albijanić, rukovodilac Sektora za komunikaciju EPCG.
U raspodjeli novca koje se ubira od potrošača putem računa, Elektroprivredi Crne Gore plaća se utrošena/preuzeta aktivna energija, kao i naknada Snabdjevaču (49% računa), Crnogorskom elektroprenosnom sistemu – CGES plaća se prenos električne energije i gubici na prenosnoj mreži (6%), Crnogorskom operatoru distributivnog sistema -CEDIS plaća se distribucija električne energije, gubici na distributivnoj mreži, kao i naknada distributeru (43%) i Crnogorskom operatoru tržišta (COTEE) plaća se fiksna naknada za obnovljive izvore energije i naknada za obnovljive izvore energije čiji se iznos raspodjeljuje pojedinačnim proizvođačima iz obnovljivih izvora srazmjerno nivou proizvodnje (2%).
Ukoliko se i drugi energetski subjekti, koji ubiraju prihode od naplate utrošene električne energije, odluče da nagrade lojalne potrošače i na svoje usluge odobre popuste krajnjim potrošačima , EPCG će ih uvrstiti u obračun na računu.
Albijanić je istakla da su Tivćani najredovnije platiše kada je u pitanju naplata električne energije.