Brajovic-pomorci

EMSA u posjeti Crnoj Gori

Ministar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajović razgovarao je, prvog dana radne posjete, sa predstavnicima EMSA-e. Nakon kratkog upoznavanja sa dugom pomorskom tradicijom pomorstva u Crnoj Gori poželio uspješan rad očekujući da će rezultat njihove posjete biti pozitivan.

Cilj nam je, po riječima ministra Brajovića da dominantno regulišemo sva prava i obaveze pomoraca, kojih u Crnoj Gori ima preko 4 000, a koji u ovom trenutku većinom plove na stranim brodovima.
Službe Evropske komisije dostavile su maja 2014. godine Ocjenu sistema obrazovanja, obuke i izdavanja ovlašćenja u oblasti pomorstva u Crnoj Gori na osnovu Izvještaja o inspekciji Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) i dobrovoljnog korektivnog plana. Praktično sprovođenje novih zakona i procesa ne može se potvrditi na zadovoljavajući način samo pregledom dokumenata, već je ova posjeta bila neophodna, kazala je predstavnica EMSA-e Monika Malinska.
pomorci 22Dodatnom inspekcijom procijeniće se u kojoj mjeri Crna Gora ispunjava zahtjeve koje Evropska Unija pred njom postavlja i eventualno rokovi za otklanjanje određenih nepravilnosti. Treba naglasiti da shodno Direktivi 2008/106/EZ o minimalnom stepenu obuke pomoraca, države članice Evropske unije mogu, shodno pomenutom Pravilu I/10, priznati ovlašćenja koje su izdale države koje nijesu članice EU samo na osnovu priznavanju EU, koje se realizuje posredstvom Odluke Komisije.
Naredna tri dana delegacija EMSA-e, koju osim Monike Malinske iz Odsjeka za obuku pomoraca čini Katarina Ramoš, posjetiće Lučku kapetaniju i Fakultet za pomorstvo Kotor. Ministarstvo će na kraju posjete, u petak 20. 03. 2015. biti upoznato sa preliminarnim zaključcima koji će biti delegirani Evropskoj komisiji.

PR Služba Ministarstva saobraćaja i pomorstva