Emiteri oslobođeni naknade za IV kvartal

Savjeta Agencije za elektronske medije (AEM) odlučio je da se komercijalni i javni emiteri oslobode plaćanja IV kvartalne naknade čiji je ukupan iznos 80.000 eura.

„U cilju obezbjeđenja dodatne podrške medijima u očuvanju kontinuiteta njihovog rada u situaciji izazvanoj širenjem korona virusa COVID-19, Savjet Agencije za elektronske medije (SAEM) je, na danas održanoj sjednici, odlučio da se komercijalni i javni emiteri (RTV) oslobode obaveze plaćanja
četvrte kvartalne rate naknade za emitovanje za 2020. godinu. Na ovaj način, obaveze emitera biće umanjene za oko 80.000 €“, navodi se u saopštenju AEM-a.

Podsjećaju da je SAEM i u martu ove godine, emitere oslobodio obaveze plaćanja druge kvartalne naknade u iznosu od oko 80.000 €, čime ukupan iznos pomoći emiterima u 2020. godini iznosi oko 160.000 €.

„SAEM je u kontinuitetu pratio uticaj već sprovedenih mjera i efekte mjera na poslovanje emitera i Agencije u 2020. godini. Pri tome, pokušao je da pomiri potrebu za pružanjem pomoći, sa jedne strane, i obavezu racionalnog planiranja i namjenskog trošenja sredstava kojima raspolaže Agencija“, navodi se u saopštenju.