Obim i sadržaj Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Jadransko-jonskog gasovoda

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavijestila je Opštinu Tivat da je Komisija za određivanje obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Jadransko – jonskog gasovoda – dionica za Crnu Goru, koju je formirala Agencija za zaštitu priride i životne sredine (broj 02-UPI-1495/2 od 01.11.2019.godine), nosiocu projekta Ministarstvu ekonomije Crne Gore, Rimski trg 46, Podgorica, donijela Prijedlog obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Jadransko – jonskog gasovoda – dionica za Crnu Goru.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u predmetni Prijedlog obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine iz Podgorice, Ul. IV proleterske br.19, kancelarija br.216 ili u prostorijama Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat, Trg magnolija br.1, kao i na veb-sajtu sajtu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me ili na veb sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.

Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je 27.12.2019. godine – saopšteno je iz Sekretarijata za planiranje prostora im održivi razvoj.