Odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za irigaciju golf terena na Luštici

Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Glavni sistem za irigaciju golf terena u okviru Luštica Development-a, na poluostrvu Luštica, opština Tivat, podnio je nosilac projekta, „Luštica Development“ a.d. iz Tivta, Radovići.

Zahtjev je podnet na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) rečeno je iz Sekretarijata za  planiranje prostora i održivi razvoj.

Javni uvid  u dostavljenu dokumentaciju može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, u zgradi organa uprave Opštine Tivat, Trg magnolija br. 1, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi zainteresovani mogu dostaviti na adresu Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat je do petka 06.03.2020. godine.