Eksterna provjera znanja za učenike IX razreda osnovne škole

Prvi dan eksterne provjere znanja učenika iz predmeta Crnogorski/srpski- bosanski i hrvatski jezik je sutra, 27. maja, a učenici su u obavezi da budu u školskom dvorištu u 11 sati, kada će prema rasporedu početi ulazak u kabinete.

Predviđeno je da odjeljenja IX-1 i IX-2 koriste ulaz kod kantine (kuhinje), IX-3 i IX-4 ulaz kroz amfiteatar, a odjeljenja IX-5 i IX-6 će koristiti ulaz kod fiskulturne sale. Na ulazima će dežurne higijeničarke uz pomoć odjeljenskih starješina voditi računa o poštovanju mjera zaštite (NKT) koje su još uvijek na snazi, i učenicima koji su bez maski, uz dezinfekciju ruku dati i masku da bi mogli poći do svog kabineta, koji su pripremljeni u skladu sa mjerama NKT- a.

Učenici su dužni poštovati mjere Nacionalnog koordinacionog tijela (maske, distanca). Za identifikaciju su obavezni ponijeti djačku  knjižicu sa fotografijom, a ako nemaju, mogu koristiti drugi identifikacioni dokument ili će, u krajnjem slučaju, po eventualnom zahtjevu administratora identifikaciju izvršiti odjeljenski starješina u učionici.