solila

Ekološki čas na Solilima

Za učenike škola iz Podgorice, Centar za zaštitu i proučavanje ptica, danas će sa početkom u 11sati, održati ekološke časove na tivatskim Solilima.Đaci će se upoznati sa značajem očuvanja Solila, močvare upisane na listu močvara od međunarodnog značaja prema Ramsarskoj konvenciji.

Nakon radionice, biće orgnizovan edukativni kviz o Solilima, gdje će najboljima biti uručene nagrade.
Časovi u prirodi se organizuju u okviru projekta: „Povezivanje zaštite prirode sa regionalnim razvojem, osjetite prirodu i istoriju Solila na crnogorskoj obali“, koji je finansiran od strane za njemačke fondacije za zastiu životne sredine – DBU i Euronatur.