Efikasnim reagovanjem vatrogasaca spriječeno širenje požara

Nakon veoma efikasnog gašenja požara na stambenoj zgradi u Bonićima, komandir SZS Zoran Barbić kazao je da je brzim reagovanjem spriječeno širenje požara.
„U 9,30 smo dobili poziv od firme Navar Zgradić da je došlo do požara na krovnoj konstrukciji na stambenoj zgradi u Bonićima. U roku od 1 minuta upućena su 3 specijalna vozila kao i vatrogasna hidraulična platforma i odmah, po standardnoj operativnoj proceduri se krenulo u akciju gašenja. Požar je stavljen pod kontrolom u roku od pola sata, a narednih sat vremena se vrši kontrola skrivenh požara i sanacija kompletne krovne konstrukcije gdje se vodilo računa da usled korišćenja velike količine vode ne dođe do štete na susjednim etažama u objektu. Mođemo reći da je šteta ograničena na dio krovne konstrukcije i da nijedan stan nije ugrožen niti oštećen“- kazao je komandir Službe zaštite i spašavanja Zoran Barbić.
Uzrok požara utvrdiće kriminalistička policija OB Tivat, ali prema preliminarnim podacima do požara je došlo zbog dimnjaka sa kojeg se vatra proširila na krovnu drvenu konstrukciju.
U gašenju je učestvovalo 6 vatrogasnih vozila i kompletna ispostava vatrogasaca, kao i DVV i DVD Krtoli.