Edukativno-kreativna radionica u Pomorskom muzeju

Povodom Dana evropske baštine 2021. na temu ,,Heritage: all inclusive – baština otvorena za sve“, Pomorski muzej Kotor organizovao je edukativno-kreativnu radionicu „Novinski članci kao vodič kroz istoriju grada“.Prvog dana radionice kustos pomorsko – tehničke zbirke Ilija Mlinarević i viša bibliotekarka Danijela Nikčević osmislili su igrokaz. Izborom novinskih članaka, kao i reklama i oglasa iz dnevne lokalne štampe („Boke“ i „Glasa Boke“) i publikacija koje su objavljivane od početka tridesetih godina do kraja prošlog vijeka u kojima se obrađuju teme važne za grad Kotor, upoznali su djecu sa istorijom grada Kotora iz drugačije perspektive.

Drugog dana radionice djeca su obilazila grad sa stručnim vodičem Dolores Fabian, sa naglaskom na ona mjesta koja su locirana putem novinskih članaka prethodnog dana.Učestvovali su zainteresovani učenici od 5. do 7. razreda OŠ „Narodni heroj Savo Ilić“ iz Dobrote.