Edukativna radionica o zloupotrebi droge

Sekretarijat za društvene djelatnosti i NVO “Centar za omladinsku edukaciju” organizuju edukativnu radionicu povodom 26. juna – Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga.

Radionica će biti održana danas u multimedijalnoj sali Opštine Tivat od 19:00h, a vodiće je programska direktorica NVO CAZAS Sanja Šišović i Boban Sekulić, zavisnik u oporavku i aktivista u oblastima zloupotrebe droga.

Tokom radionice biće ukazano na rasprostranjenost problema zavisnosti od droga, na programe koji postoje, na ključne nalaze izvještaja o drogama, a tema će biti i aktuelni i očekivani trendovi. Takođe, planirano je mladima predstaviti iskustva bivšeg korisnika i prenijeti korisne savjete.