Javna rasprava 165 septembar radni sto

Investitor da se pridržava Elaborata

Javnoj raspravi koja vezana za Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za održavanje glisera, čiji je nosilac projekta, Boris Božinović iz Tivta, nije prisustvovao veliki broj gradjana. Ispred Opštine Tivat i Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, govorila je Biljana Krivokapić, a ispred tima obradjivača Elaborata Aleksandar Duboria..

Priložen je prigovor na Elaborat od strane mještanke MZ Gradiošnica koja je izjavila da od buke koju proizvodi servis njena porodica doživljava stres.
javna rasprava publikaVlasnik servisa Tomo Božinović je rekao da njemu niko nije direktno dao primjedbu na rad i buku, ali da mu i dalje svakodnevno inspekcija dolazi i da postoje zapisi koji to potvrdjuju.
Božinović je takodje istakao da mnoge stvari koje su tražili nijesu uključene u Elaborat i da on sadrži minimum onoga što je njima potrebno za rad servisa.
Aleksandar Duborija je kazao da je Elaborat odradjen sa ciljem da prikaže ono što treba da bude u budućnosti.
     ,,Ako se dobije saglasnost na ovaj dokument, sve aktivnosti koje nijesu navedene u Elaboratu moraju se dopunski tražiti i do tog trenutka ne mogu se obavljati“.
Biljana Krivokapić je naglasila da se formira komisija koja ocjenjuje Elaborat.
     ,, Nijesmo još formirali komisiju jer tražimo stručna lica koja će ocijeniti taj Elaborat shodno našem Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu. Na osnovu toga ćemo mi izdati rješenje da li se daje ili ne daje saglasnost. Ovaj Elaborat je nešto čega treba da se pridržava investitor“- rekla je Krivokapić.
Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja je sjutra.