nasilje

Dvostruke žrtve nasilja

Međunarodnua kampanja „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja” počinje sutra i traje do 10. decembra. Ovom kampanjom se naglašava potreba uklanjanja svih oblika nasilja nad ženama koje predstavlja i pitanje zaštite ljudskih prava.
U svijetu je 25. novembar proglašen Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i potrebno ga je obilježiti tako da se osude svi oblici rodno zasnovanog nasilja, od nasilja u porodici, silovanja, seksualnog uznemiravanja, do nasilja počinjenog od strane države, uključujući i torturu i zlostavljanje žena političkih zatvorenica jer predstavljaju kršenje ljudskih prava. Nije teoretska konstatacija nego je u praksi potvrđeno da su žene sa invaliditetom dvostruko ugrožene, i po rodu i po invaliditetu kaže Marina Vujačić izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore:

Ono na šta smo nailazili kao na praksu a što zaista nije bio izolovan slučaj negojeste da su nam u skoro svakom, žene sa invaliditetom govorile o nasilju koje trpe. Iako su ga negdje bile svjesne, smatrale su da je to nešto što je prirodno i što one zaslužuju. Zbog omalovažavanja i ne prihvatanja one tako vide svoje stanje, imaju takvu sliku o sebi i dovoljno ne cijene svoje ljudsko biće”.

nasilje 2Ono što je najveći problem jeste da se žene sa invaliditetom plaše posljedica pa su zato vrlo rijetke situacije u kojima su nadležnim institucijama prijavile nasilje. Nad njima se nasilje dešava češće nego nad drugim osobama sa invaliditetom tvrdi Vujačić i dodaje da je ono u porodici najčešće verbalno.

Uglavnom bi ga prijavile nakon određenog vremena, pola godine, godinu ili više od kada se ono desilo. Jednostavno, govorile su da je to nešto potpuno logično i potpuno prirodno kao da je to njihova svakodnevnica. Do te mjere nisu svjesne obima i dubine problema. Dešavalo se da konstatuju da ih je njihov partner, brat ili otac “samo” ošamario ili “udario samo jednom” , što je neprihvatljivo”.

Na osnaživanju žena sa invaliditetom mora mnogo više da se radi. Edukovati ih da se ne plaše posledica koje mogu nastati u koliko prijave nasilje jer ne postoji gora posledica od te da se nasilje trpi. Poražavajući su podaci da svaka peta odrasla žena, tokom svog života, bar jednom bude žrtva fizičkog nasilja, dok svaka deseta žena bude žrtva seksualnog nasilja.