Dubravka Koparan: Rad volontera kvalitetan i efikasan

Koordinatorka Volonterskog tima Dubravka Koparan gosutjući  programu Radio Tivta je rekla da su putem Kol centra primljena ukupno 602 poziva. Volonteri su imali 275 angažmana na raznim zadacima i 90 kumulativnih nabavki, dok je za psihosocijalnu podršku primljeno 59 poziva.
Koliko korisnika je počevši od 20. marta primalo usluge volonterskog tima i Kol centra za podršku rizičnim grupama stanovništva?

Dubravka Koparan: Kol centar je vrlo jednostavno profunkcionisao, budući da je 15.marta Opština Tivat formirala viber zajednicu kojoj se vrlo brzo pridružio veliki broj pratilaca, tako da je informacija o osnivanju, pravilima i načinu rada volonterskog tima i Kol centra, odmah bila podjeljena kroz sve kanale komunikacije. Putem Kol centra su primljena ukupno 602 poziva. Volonteri su imali 275 angažmana na raznim zadacima i 90 kumulativnih nabavki, dok smo za psihosocijalnu podršku primili 59 poziva. Pošto je Tivat multinacionalna sredine, među korisnicima naše podrške bilo je i stranaca koji su ostali u anšem gradu tokom epidemije. Zabilježeno je 230 posjeta geronto domaćica koje su bile zadužene za 19 staračkih domaćistava. Njihov doprinos je izuzetan, jer su nabavkom namirnica, lijekova i drugih potprepština olakšale posao volonterima
U Tivtu je, čini se, spektar kategorija stanovništva koje mogu da zatraže pomoć volonterskog tima bio širi i nije podrazumijevao samo osobe 65+ i hronične bolesnike?

Dubravka Koparan: Tako je. Pravo na dostavu namirnica putem servisa Kol centra imaju osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, osobe otežanog kretanja, trudnice, slabovide osobe i druge rizične kategorije. Kol centar je dostupan 24 sata, dok su naši volonteri na terenu svakodnevno od 9-19 sati.

 Koliko često se ljudi obraćaju za pomoć volonterskom timu i Kol centru i koje vrste usluga im se najčešće pružaju?
Dubravka Koparan: U Kol centru primamo razne pozive, od onih servisnih, preko molbi za humanitarnu pomoć, za usluge kupovine i dostave namirnica i lijekova, plaćanja računa i slično, do psihosocijalne podrške. Za ovu vrstu podrške imamo stručno lice u timu, diplomiranog psihologa Dušana Radomana, koji je, takođe na volonterskoj bazi, građanima dostupan svakog dana od 16-18 sati.

Koliko su se građani pokazali spremnima da zatraže potrebnu psiholocijalnu podršku putem Kol centra?

Dubravka Koparan: Psihosocijalna podrška je jako važna, posebno u ovakvim kriznim situacijama, zato moramo govoriti o mentalnom zdravlju, kako bismo ga sačuvali. Normalno je da situacija u kojoj se sada nalazimo izaziva jednu dozu zbunjenosti, stresa I straha. ZHato ovim putem pozivam građane da se bez ustručavanja jave Kol centru i za ovaj vid pomoći.
5. Na koji način funkcioniše dostava i postoje li restrikcije kada je u pitanju vrsta ili količina namirnica koja se dostavlja građanima?

Dubravka Koparan: Korisnici pozivaju telefonom Kol centar, saopštavaju potrebne lične podatke I volonterima govore koje su namirnice potrebne. Potom ih volonteri obilaze, preuzmu porudžbu u pismenoj firmi i novac, i idu u nabavku. Moguće je naručiti do 15 namirnica, u najvećoj pojedinačnoj težini do 2 kg. Nije moguće naručiti alcohol, niti druge proizvode sa liste “luksuznih roba”.
U kom periodu se građani mogu obratiti za pomoć timu volontera?

Dubravka Koparan: Kol centar je dostupan 24 sata, dok su naši volonteri na terenu svakodnevno od 9 do 19 sati. Dostava se isporučuje svakog dana izuzetv nedjelje.
Da li su se tokom rada volontera javile poteškoće, kako ih prevazilazite?

Dubravka Koparan: Od početka rada volontera na terenu zaista nismo imali nikakvih poteškoća, zbog čega smo izuzetno zadovoljni. Moram istaći das u nam rad na terenu olakšali marketi, apoteke, banke, kao i pošta, gdje su volonteri, uz akreditaciju Crvenog krsta I Opštine Tivat, imali prednost, a sve u cilju što brže dostave namirnica I ostalih potrepština korisnicima.
Kakve su povratne informacije,  da li su volonteri CK zadovoljni kako sve funkcioniše?

Dubravka Koparan: Svi volonteri su se dobrovoljno prijavili iz entuzijazma I želje da pomognu građanima o doprinesu zajednici na najbolji mogući način. Neophodno je napomenuti da su svi, paralelno sa volonterskim radom, redovno obavljali svoje radne zadatke i stavljali na raspolaganje svoje slobodno vrijeme. U momentu kad smo organizovali volonterski tim nismo znali šta je virus, niti kakva opasnost prijeti. Stoga je njihovo zalaganje za svaku pohvalu.

Kako biste ocijenili dosadašnji rad volonterskog tima?

Dubravka Koparan: S obzirom da je timski rad nešto sa čim svako od nas ima iskustva, te da u ovoj situaciji svi imamo isti cilj, a to je pomoć najugroženijima, mogu reći da je dosadašnji rad jako kvalitetan I efikasan. To su potvrdili i naši korisnici koji svakodnevno izražavaju zahvalnost putem Kol centra. Pomaganje onima kojima je pomoć potrebna za volontere predstavlja najsmisleniji način iskorišćavanja vremena koje imaju na raspolaganju.
Prva faza borbe protiv koronavirusa završena je. Da li će to uticati na promjenu načina rada tima volontera?

Dubravka Koparan: Volonterski servis funkcionisaće istim tempom do okoničanja epidemiološke situacije.