Samardzic Dragica i Dejan

DSS: „Bićemo dio čiste i zdrave vlasti“

Demokratska srpska stranka zalaže se postizborne koalicije čiji će osnov biti čista i zdrava vlast, postavljena na zdravim osnovama – bez ucjenjivanja foteljama i lično – političkim interesima, čulo se na današnjoj konferenciji za novinare izborne liste „Demokratska srpska stranka Nismo svi isti – Imaš za koga da glasaš“. O izbornom programu govorili predsjednica stranke Dragica Perović i nosilac liste Dejan Risančić, a konferenciji je prisustvovao i kandidat za odbornika Siniša Samardžić.

Dragica Perović je istakla da su čekali početak izborne kampanje računajući na mogućnost bojkota izbora. Ona je najavila da će voditi pozitivnu kampanju baziranu na poznatom izbornom programu. „Naši prioriteti znaju se – to su prije svega i uvijek ciljevi iz našeg aktuelnog Programa i Deklaracije o vojnoj neutralnosti, na nivou Stranke, a to je zaštita srpskog nacionalnog identitea, srpskog jezika i tradicije, očuvanje kanonskog ustrojstva Mitropolije crnogorsko primorske i nasleđa Srpske pravoslavne crkve, vojno – politička neutralnost i jasna anti NATO politika. Lokalni prioriteti su borba protiv diskriminacije Srba u organima lokalne uprave i javnim preduzećima, sveobuhvatna decentralizacija – sa ciljem očuvanja bokeljske tradicije, kulture i duhovnosti, uravnotežena poreska politika, zaštita porodice, kao osnovnog temelja zdravog društva, unapređenje položaja mladih i rješavanje problema nezaposlenosti, zaštita imovinskih prava starosjedilaca i vraćanje Morskog dobra na korišćenje i upravljanje opštini, afirmisanje Miholjske prevlake i njeno pretvaranje u centar vjerskog turizma Tivta i Boke kotorske, doslednost u politici i odlučivanju na lokalnom nivou – da se odluke ne donose u Podgorici i nekim drugim centrima, a u Tivtu samo konstatuje da su donijete, kao i drugi ad hoc problemi koji se sada ne mogu predvidjeti a vrijeme pokaže da su bitni za dostojan život građana Tivta“, rekla je Perovićeva. Ona je rekla da se zalažu za vlast kojoj će u prvom redu biti važan građanin Tivta i Opština Tivat sa kompletnom njenom teritorijom. „Vlast kojoj će centar Tivta biti i Krtole, i Gradiošnica, i Dumidran, i Seljanovo, i Lastva (donja i gornja), i Opatovo, i Lepetane, i… Biće to koalicija koja će pristupiti potpunoj rehabilitaciji samostalne i odžrive lokalne vlasti, okrenute prije svega lokalnim interesima i rješavanju lokalnih problema, koja neće ići po svoje mišljenje u Podgoricu. Stoga, potencijalnim koalicionim partnerima koji dijele ovakvo naše mišljenje, ili misle slično kao DSS, već sada pružamo ruku za formiranje lokalne vlasti u naredne četiri godine“, poručila je Perovićeva.

Nosilac izborne liste Dejan Risančić je podsjetio da Demokratska srpska stranka ima u Tivtu parlamentarni status od 2004. godine i da im u budućim koalicijama prioritetan zadatak biti diskontinuitet sa načinom kako je do sada opštinom upravljala i funkcionisala DPS – SDP vlast. „Potrebno je samo da što više građana Tivta izađe na izbore i da glasaju za onog za koga smatraju da će ih u narednom skupštinskom mandatu najbolje predstavljati i zastupati. Ako je Demokratska srpska stranka njihov izbor – mi se unaprijed na tome zahvaljujemo! A kako smo pored toga što smo demokratska, jednovremeno i srpska stranka, cijenim opravdanim da procenat od preko 30 odst Srba u tivatskoj opštini, zavređuje da imaju svoje autentične predstavnike! Ako budemo u prilici da budemo jedan od konstituenata buduće tivatske vlasti, a mi se iskreno nadamo da hoćemo, naš prioritet će svakako biti diskontinuitet sa dosadašnjim načinom vladavine, odnosno diskontinuitet sa načinom kako je do sada upravljala i funkcionisala DPS – SDP vlast. Da budem krajnje jasan, neće nam ni u kom slučaju uzor biti aktuelna interesna koalicija koja je više vodila računa kako se dodvoriti republičkoj vlasti i Manku, a ne interesima građana Tivta. Dokaza za to je mnogo, a isti su dobrim dijelom formalizovani od strane nas iz opozicije u podnijetoj Inicijativi za izglasavanje nepovjerenja aktuelnom predsjedniku opštine“, istakao je Risančić.

Pozivajući glasače da glasaju Demokratsku srpsku stranku, koja je na rednom broju 2, Risančić je rekao da im ni u kom slučaju neće biti uzor aktuelna interesna koalicija koja je više vodila računa kako se dodvoriti republičkoj vlasti i Manku, a ne interesima građana Tivta. „Iskreno se nadam da su ovu predizbornu političku predstavu građani prepoznali i da će i jedne i druge kazniti 17-og aprila i da će im uskratiti povjerenje. Stoga, kada budemo dio vlasti, mi ćemo se zalagati za maksimalnu javnost u radu i zato da o svim bitnim pitanjima po građane Tivta odluku donose građani sami i preko nas njihovih predstavnika, a po potrebi i na lokalnom referendumu. Jednostavno rečeno, bićemo politički preporod za građane Tivta“, istakao je Risančić.