Državna pomoć za još 14 lokalnih medija

Vlada je, na predlog Ministarstva ekonomskog razvoja, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija, donijela odluku da se, u sklopu programa državne pomoći 2018-2021, komercijalnim i lokalnim radio i TV emiterima odobri pomoć i onim emiterima koji nijesu uredno izmirili obaveze iz 2020. godine prema Radio- difuznom centru, saopšteno je iz ta dva resora.

Prema izvještajima Radio-difuznog centra, suma planiranog iznosa državne pomoći za 34 radio i TV emitera koji su izmirili svoje obaveze za 2020. godinu je 346.991 eura, a iznos planirane pomoći za 14 emitera koji nijesu izvršili plaćanja ugovorenih obaveza prema RDC- u za prethodnu godinu je 39.697 eura.

Podsjećaju da pravo na korišćenje državne pomoći imaju oni emiteri koji su izmirili redovne obaveze prema Radio-difuznom centru počev od 2017. godine, što se dokazuje potvrdom koju izdaje ovo tijelo.

„Ova odluka je donijeta imajući u vidu izazovnu ekonomsku situaciju prouzorokovanu pandemijom koranavirusa usled koje su se brojni lokalni i komercijalni radio i TV emiteri suočili sa otežanim poslovanjem i značajnim finansijskim problemima i nijesu bili u mogućnosti da izmiruju svoje redovne obaveze tokom 2020. godine. U prethodnom trogodišnjem periodu, državna pomoć je uspješno realizovana, dug emitera je značajno smanjen, a planirana sredstva za ovu vrstu pomoći za 2021. godinu iznose oko 400.000 eura“, saopšteno je iz saopšteno je iz Ministarstva.

Takođe, na inicijativu Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, u cilju prevazilaženja teške finansijske situacije komercijalnih radio i TV emitera usljed pandemije koronavirusa, Upravni odbor Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore (PAM CG) je donio Odluku da se komercijalni radio i TV emiteri oslobode naknade za korišćenje repertoara PAM CG za tri mjeseca ili, po njihovom izboru, 30 odsto mjesečne naknade za čitavu 2021. godinu.

„Ova odluka se ne odnosi na emitere koji su ovu mogućnost već iskoristili. Pojašnjenja radi, prethodno se odnosi na emitere koji legalno koriste muziku, odnosno imaju ugovor sa PAM CG. Navedenim stimulativnim mjerama PAM CG će pružiti finansijsku podršku komercijalnim radio i TV emiterima, a sistem zaštite intelektualne svojine, prije svega, autorskih muzičkih prava će ostati održiv i na zakonu zasnovan“, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja i Ministarstva javne uprave.

Pored paketa podrške medijima koji je Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija sprovelo preko Konkursa za dodjelu budžetskih sredstava za kreiranje informativnih i edukativnih sadržaja u dnevnim štampanim medijima i na internetskim publikacijama u vezi sa procesom vakcinacije protiv koronavirusa i epidemiološkim mjerama, ovo je još jedan pokazatelj da Vlada razumije probleme sa kojima se mediji susrijeću i želi da im pruži podršku u cilju prevazilaženja krize usljed pandemije koronavirusa, posebno uvažavajući značaj medija za razvoj demokratkog društva.

„Podsjećamo da je u proteklom periodu, započet Kontinuirani dijalog sa medijima u cilju identifikovanja njihovih potreba i mapiranja izazova sa kojima se susrijeću, kako bi se udruženim snagama postigla dugoročna rješenja u izazovima sa kojima se suočavaju svi predstavnici medijske zajednice u svom radu“, poručuju iz dva resora.