Drugi upisni rok na Univerzitetu samo elektronskim putem

Prijave na Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore, za studijsku 2020/21. godinu, u okviru drugog upisnog roka, podnosiće se isključivo elektronski, u subotu 18. jula  do 16 časova.U slučaju da Komisija za upis ocijeni da su dokumenta nepotpuna ili neodgovarajuća, kandidat će dobiti Obavještenje putem e-maila da Prijava nije potpuna i da se ista ne može uzeti u razmatranje, uz navođenje razloga i pozivanje kandidata da izmijeni elektronsku prijavu shodno komentarima Komisije za upis, najkasnije u roku od 24 h, obavještavaju  iz Univerziteta. Original dokumenata će se dostavljati preporučenom/kurirskom pošiljkom ovjerenom od strane ovlašćenog dostavljača, zaključno sa 20. julom .

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit, polagaće se 21. jula . Raspored termina polaganja predmeta biće istaknut na internet stranicama fakulteta I akademija.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslov za upis, polagaće se u periodu 21-22. jul 2020. godine prema rasporedu koji će biti istaknuti na njihovim internet stranicama.

Upis kandidata će se izvršiti zaključno sa 25. julom .

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili originalnu dokumentaciju, a nijesu stekli pravo na upis u prvom upisnom roku, da ne vrše preuzimanje dokumentacije ukoliko žele da u okviru drugog upisnog roka konkurišu na neki od studijskih programa na Univerzitetu Crne Gore gdje je ostalo upražnjenih mjesta.