Od danas drugi krug Programa stručnog osposobljavanja

Svi potencijalni korisnici Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem koji su nakon prvog kruga elektronskog povezivanja poslodavaca i korisnika ostali bez mjesta za stručno osposobljavanje, odnosno poslodavca, imaju mogućnost da kroz drugi krug Programa, koji će biti otvoren u periodu od danas od 8 sati do nedjelje, 29. novembra do ponoći, biraju nekog od preostalih poslodavaca preko portala eUprave.Takođe, korisnici koji su uspješno prijavljeni na Porgram stručnog osposobljavanja, a nijesu okončali prijavu, odabir poslodavca mogu izvršiti putem Portala eUprave na stranici Programa stručnog osposobljavanja.
Pravo na učešće u drugom krugu imaju samo već prijavljena lica, odnosno njih 293, koji u prvom krugu nijesu dobili poslodavca, odnosno koji nisu okončali prijavu.
Nakon prvog poziva, 3.165 visokoškolaca je dobilo priliku da se stručno osposobljava kod nekog od izabranih poslodavaca.