Sl 2 1

Drobnič primio delegaciju Matice Boke, Našeg ognjišta, Mogula i Tivatske akcije

Delegacija predstavnika građanskog sektora, vlasnika nepokretnosti, nacionalnih manjina i državljana EU koji su vlasnici nekretnina u Crnoj Gori, predstavila je juče u Podgorici ambasadoru Evropske unije u Crnoj Gori, Mitji Drobniču i šefu političkog sektora u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Albertu Kamarati, Deklaraciju o zaštiti privatne svojine.

 

Građansku delegaciju koje je primio Drobnič činili su predstavnik „Našeg ognjišta“ Božidar Čarmak, Ambra Deklić i Dragan Šepelj, Ivan Starčević predstavnik Matice Boke, Džemal Perović predstavnik NVO Mogul Ulcinj i Pavle Jurlina predstavnik Tivatske akcije. „U otvorenom i srdačnom razgovoru, predstavnici građana su istakli potpuno jedinstvo građana, značaj i potrebu donošenja Deklaracije o zaštiti privatne svojine i ukazali na opšte akte i lošu praksu domaćih institucija kojima se sistemski i suštinski ugrožava pravo privatne svojine u državi, koja je obuhvaćena i osuđena ovom Deklaracijom. Uz to, naglašena je zabrinutost zbog moguće radikalizacije događaja i sve šireg nezadovoljstva građana zbog ovakvog ponašanja države i kršenja osnovnih pravno-ekonomskih demokratskih i evropskih principa, kao i neuvažavanje principa zaštite životne sredine i transparentnosti procedura u ovakvim postupcima. Preko dva sata razgovora bilo je dovoljno da se Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori predoče glavni obrisi ovog problema i ključni opšti akti i prakse kojima se upečatljivo i otvoreno krše prava vlasnika u Crnoj Gori od kojih su mnogi građani same EU“, saopšteno je nakon sastanka.

„Posebno je prenijeta zabrinutost zbog toga što je ta loša praksa intenzivirana u poslednje vrijeme u zadnjih nekoliko godina kada bi odgovornost naše države prema Evropskoj uniji trebala da bude zrelija i pojačana, a proces „tranzicije“ završen. Umjesto toga, država se ponaša kao da se priprema za ulazak u vrstu potpuno suprotne organizacije, bliže „internacionali“, a ne Evropskoj Uniji, posebno kada su u pitanju pružanje i obezbjeđenje pravičnog suđenja, svojinsko-pravnih, ekonomskih i fiskalnih garancija, zaštita životne sredine i transparentnosti procedura. Na kraju, izražena je najiskrenija zahvalnost građana Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori na otvorenim vratima, ozbiljnom nivou monitoringa, rada i pozitivnog uticaja u Crnoj Gori i prenesena ubjeđenost u dobru budućnost i razvoj ovakvih susreta“, saopštili su iz „Matice Boke“, „Našeg ognjišta“, „Tivatske akcije“ i „Mogula“.