Dragan Kontić: Policija neće dozvoliti da se krši zakon po bilo kom osnovu“

Gostujući u emisiji Radio Tivta “Radio suncobran”, Dragan Kontić, načelnik Odjeljenja bezbjednosti Tivat je dao svoje viđenje aktuelne epidemiološke situacije, osvrnuo na funkcionisanje službi lokalne samouprave među kojima policija, kao organ državne uprave, ima svoju ulogu i mjesto kao i značaj u zajedničkom funkcionisanju i postupanju.
Govoreći o periodu kada je došlo pojave korone, a to je sredina marta, kada su na snagu stupile mjere propisane od strane Ministarstva zdravlja i predloga Instituta za javno zdravlje, naglasio je da su sve službe i organi na određenim područjima imali obavezu da doprinesu sprječavanju i suzbijanju virusa:

I to je, u tom početku, na području Tivta funkcionisalo, ja to slobodno mogu reći sasvim dobro. Sve službe su imale svoje aktivnosti, svoje zadatke, zajednička koordinacija koja je svakako neophodna u ovakvim situacijama, je bila prisutna i to je nešto što je bilo za svaku pohvalu što smo više puta isticali. Ja sam na sastancima operativnog štaba na nivou lokalne samouprave, više puta isticao da su Tvćani izuzetno poštovali sve naložene mjere i aktuelne naredbe i da je to doprinijelo da smo u tom prvom dijelu talasa takoreći imali veoma mali broj lica koja su se inficirala ovim virusom. Ono što je aktivnost policije u tom periodu bila jeste da smo imali veliki broj kontrola poštovanja zabrana i ograničenja koji su bili na snazi – međugradski saobraćaj, zabrana izlaska iz objekata stanovanja u propisanom vremenu, kontrola samoizolacije.U hijerarhiji policijske službe ono što je neophodno jesu naređenja koja se sprovode. U tim prvim danima sve je bilo novina i za građane, za službe, za sve nas. Imali smo dosta razumijevanja i tolerancije, zajedno sa lokalnim inspekcijskim i komunalnim službama koji su svoj dio posla radili na terenu, upozoravali građane. Znamo kakva je situacija bila u Tivtu kada su se dešavala okupljanja na javnim mprostorima. To je bilo izvanredno, čak ponajbolje definisano kada je Tivat u pitanju”.

Prema Kontićevim riječima, u tom prvom periodu je zbog kršenja propisanih mjera krivično procesuirano 37 lica, iz Tivta 11, stranaca 14 a 12 iz ostalih gradova Crne Gore koji su došli u Tivat. Iako je trenutna situacija mnogo teža, policija nastavlja sa svojim aktivnostima među kojima dominira kontrola mjere samoizolacije. Vrše je u saradnji sa zdravstveno sanitarnom inspekcijom a kada to nije moguće, samostalno, svakodnevno, i prije i poslije podne, kaže Kontić.

Do sada je, u drugom dijelu talasa, odprilike 15. juna, 505 građana bilo u samoizolaciji, a do danas je istekla za 410 građana Tivta. Trenutno je u samoizolaciji aktivno 95građana. Troje građana je prekršilo samoizolaciju a dvoje je procesuirano po drugom osnovu, za krivično djelo – ne postupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti. To je prioritet bio rada i kontrola policije kada je u pitanju samoizolacija i kada su bila u pitanju pojedina okupljanja koja smo imali u Tivtu u zadnjem periodu. Ta dva slučaja su vezana za te skupove koje smo imali. Svakako tu smo da damo i podrškui da sve protekne kako treba. Policija neće dozvoliti da se krši zakon po bilo kom osnovu”.

Načelnik OB Tivat Dragan Kontić ističe kvalitetnu saradnju policije sa drugim službama i državnim organima sa kojima su u dnevnoj komunikaciji i stalnoj koordinacij. Od 2. jula je na snazi Dopuna zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojom su propisane određene obaveze za inspekcijske službe ali i policiju:

Zato je policija i vršila kontrolu nekih stvari koje su možda u nadležnosti drugih organa ali se policija usmjeravala na onaj dio koji je bio vezan za krivični zakonik. Ovim Izmjenama i dopunama zakona su precizirane odgovarajuće obaveze ponašanja stanovništva i poslodavaca, odnosno pridržavanje mjera fizičke udaljenosti, maske i ostalo i ponašanje zaposlenih u svim sltrukturama javnih službi i drugih privrednih subjekata (ugostiteljskih, tgovačkih, turističkih,) i to je nešto što je tim zakonom propisano kao obaveza. Takođe, propisan je inspekcijski nadzor odnosno prekršajna odgovornost za kršenje propisanih pravila. Asistirali smo povremeno i ostalim inspekcijskim službama jer moramo na terenu djelovati zajednički. Treba se usmjeriti na preventivne aktivnosti, upoznavanje svih subjekata sa svim što je neophodno, a kasnije ako treba, i represivno djelovati”.

Policija je, do sada, učestvovala u 1015 kontrola samoizolacije. Dnevno se izvrši 40-50 a prvo se provjeravaju nova lica kojima je izrečena mjera samoizolacije, potom oni prethodni. I ne zna se kada će doći u provjeru.