Dr Špiro Ivošević: Teško je posmatrati gotovo prazne i tihe hodnike Fakulteta, a tokom predavanja ne gledati u lica studenata

Pomorski fakultet Kotor obilježava šezdeset i prvi rođendan. Tim povodom studentima, zaposlenima i prijateljima fakulteta obratio se dekan prof. dr Špiro Ivošević:

“S posebnim zadovoljstvom zaokružujemo još jednu godinu postojanja i rada Pomorskog fakulteta Kotor i bilježimo njegov šezdeset i prvi rođendan. S radošću, a pomalo i nostalgično, prisjećamo se prošlogodišnje proslave šest decenija naše institucije, Svečane akademije i svih pratećih aktivnosti koje smo organizovali tih dana. Sjetimo se velike međunarodne konferencije pomorskih nauka čiji smo bili domaćin, dvonedjeljne edukativne plovidbe školskim brodom „Jadran“, brojnih posjeta svjetskih kompanija i agencija, velikog broja studentskih i profesionalnih razmjena u okviru ERASMUS + programa, kao i brojnih aktivnosti Studentske organizacije Fakulteta.

Nadao sam se da ćemo imati priliku da uobičajene aktivnosti u toku dana Fakulteta obavimo u prazničnoj atmosferi. Teško je posmatrati gotovo prazne i tihe hodnike Fakulteta, a tokom predavanja ne gledati u lica studenata. Svima bi nam to nekada bilo nezamislivo i neprihvatljivo, ali nova vremena očigledno donose i nove izazove, a za izazove ne možete nikada biti u potpunosti spremni. To ne znači da u njima treba vidjeti samo loše. Svi smo svjesni loših strana svima poznate situacije sa KOVID-om 19, i svi smo njome  pogođeni u manjoj ili većoj mjeri. Iskoristio bih priliku da poželim brz i uspješan oporavak svima koji se sa virusom trenutno bore, među kojima ima i naših studenata i članova našeg kolektiva.

Radeći posao profesora, vi nikada nijeste samo predavač, koji god nivo obrazovanja da je u pitanju, već ste i primjer, uzor, vaspitač, psiholog, vođa. Svi smo svjesni poznate situacije sa virusom KOVID- 19, stoga izražavam zadovoljstvo i zahvalnost svim  predstavnicima Univerziteta Crne Gore i zaposlenima Pomorskog fakulteta Kotor na prilagođavanju novonastaloj situaciji i na uspješnom organizovanju kompletne nastave, uključujući i praktičnu, na najprofesionaniji i najodgovorniji mogući način, održavajući stalan kontakt sa studentima i vodeći računa o njihovim potrebama i trenutnim mogućnostima. Zahvaljujem se i svim studentima koji su spremno prihvatili sve novine onlajn nastave i specifičnog odvijanja nastave na samom Fakultetu, te zajedničkim snagama, sve predviđene aktivnosti realizujemo bez zakašnjenja i u korist samih studenata i kvaliteta nastave.

Obzirom da obrazujemo buduće kadrove za pomorsku privredu i da pružamo obuke, jasno je da izazovne i vanredne situacije nijesu potpuna nepoznanica. Naprotiv, jedan od preduslova  budućeg poziva je obezbjeđivanje i poštovanje sigurnosti i bezbjednosti i adekvatno reagovanje na vanredne situacije. Tako smo shvatili i prihvatili i ovu situaciju sa pandemijom, odgovorno i ozbiljno, štiteći svoje zdravlje i zdravlje drugih, poštujući sve propisane mjere.

Fakultet vrijedno radi na brojnim aktivnostima. Upravo ove godine Fakultet se našao na vrhuncu svojih projektnih aktivnosti. Uz sva potrebna prilagođavanja i u ovoj sferi, u toku su brojni projekti u kojima je Pomorski fakultet Kotor u okviru Univerziteta Crne Gore nosilac ili partner na projektu, a profesori i saradnici Fakulteta redovno učestvuju na brojnim konferencijama, webinarima i drugim onlajn obukama. Posebno bih želio da istaknem izuzetnu saradnju sa Univerzitetom Crne Gore, kako na zajedničkim projektnim aktivnostima, tako i u smislu unapređenja nastavnog procesa, naučno-istraživačkih aktivnosti, raznih obuka, tehničke i svake druge podrške koju Fakultet dobija za sve svoje aktivnosti.

Takođe, s ponosom ističem da je  Fakultet upravo zavšio proces resertifikacije svih međunarodnih sertifikata, među kojima je i trogodišnja resertifikacija Trening centra i simulatora za obuku pomoraca od strane klasifikacionog društva Bureau Veritas. Resertifikacija sistema kvaliteta prema standardu ISO 9001 : 2015 i resertifikacija studijskih programa na osnovu zahtjeva međunarodne STCW konvencije sprovedena je od strane sertifikacionog društva Hrvatski registar brodova. Brojne aktivnosti na izmjenama, novinama i unapređenju administrativnih i svih drugih procedura koje se tiču organizacije i izvođenja obuka za pomorce, afirmišu se kroz sve veće povjerenje koje nam ukazuju naši svršeni studenti i aktivni pomorci, koji u okviru Fakulteta završavaju svoje osnovne ili oficirske i druge obuke.

Nakon velikog broja realizovanih dolaznih i odlaznih obuka u okviru progama ERASMUS +, i čak 10 stranih studenata koji su u toku jednog semestra boravili na našem Fakultetu, interesovanje za Pomorski fakultet Kotor raste i kod srodnih institucija širom Evrope. Stoga Kancelarija za međunarodnu saradnju i dalje vrijedno radi na održavanju međunarodnih kontakata, organizaciji webinara i drugih oblika moguće komunikacije i saradnje, kako bismo bili spremni za dalje razvijanje prepoznatljivosti naše institucije i Univerziteta Crne Gore i na međunarodnom planu, a istovremeno podizali kvalitet rada i usluga u okviru matične institucije i u saradnji sa domaćim prestavnicima pomorske privrede i drugih vezanih djelatnosti.

Na kraju, još jednom se zahvaljujem svim zaposlenima na posebnim naporima da se planirane aktivnosti odvijaju na najbolji mogući način, svim studentima na brzom prilagođavanju i praćenju nastave i novih zahtjeva, a svim dugogodišnjim i višedecenijskim prijateljima Fakulteta na podršci i razumijevanju.

Želim vam svima dobro zdravlje i srećan Dan Pomorskog fakulteta Kotor”, poručio je prof. dr Špira Ivoševića povodom Dana Pomorskog fakulteta Kotor.